Rekrutacja 2020/2021

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do szkoły
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dot. dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
  4. Zgłoszenie dziecka do szkoły (dot. dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
  5. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szk. 2020/2021

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego *
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 16-20 marca 2020 r. godz.800-1700

21 marca 2020 r. (sobota)
godz. 9:00 do 13:00

8-12 czerwca 2020 r. godz.800-1600
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 23 marca-29 kwietnia 2020 r. 15-19 czerwca 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 30 kwietnia 2020 r. godz.1400 22 czerwca 2020 r. godz.1400
4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 8 maja 2020 r. do godz.1000 do 28 czerwca 2020 r. do godz.1500
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyj-ną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 maja 2020 r. godz.1400 29 czerwca 2020 r.
o godz.1400
6. Składanie przez rodziców kandydata wniosku do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły do 15 maja 2020 r.
7. Przygotowanie i wydanie przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka doszkoły do 20 maja 2020 r.
8. Złożenie przez rodziców kandydata do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 27 maja 2020 r.
9. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej do 3 czerwca 2020 r.

*Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole /oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami. Informacja taka zostanie umieszczona na stronie internetowej przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz na tablicy ogłoszeń.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do szkoły
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dot. dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
  4. Zgłoszenie dziecka do szkoły (dot. dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
  5. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020
https://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/learn-1024x323.jpghttps://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/learn-150x150.jpgadminBez kategorii   Rekrutacja 2020/2021       Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do szkoły Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dot. dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) Zgłoszenie dziecka do szkoły (dot. dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020 Harmonogram postępowania...Wtryna SP6 w Kwidzynie