Informator_dla_Rodziców_dzieci_rozpoczynających_naukę_w_I_klasie_szkoły_podstawowej w roku szkolnym 2024/2025

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 24_25

obwody_szkol

oswiadczenie_woli

oswiadczenie1 rodzina wielodzietna

oswiadczenie2 samotne wych.

oswiadczenie3 piecza zastępcza

oswiadczenie4 krewni kandydata

oswiadczenie5 miekaniec K_na