Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2022_2023

Informator_dla_Rodziców_dzieci_rozpoczynających_naukę_w_I_klasie_szkoły_podstawowej

obwody_szkol

oswiadczenie_woli

oswiadczenie1

oswiadczenie2

oswiadczenie3

oswiadczenie4

oswiadczenie5