Informator_dla_Rodziców_dzieci_rozpoczynających_naukę_w_I_klasie_szkoły_podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

obwody_szkol

oswiadczenie_woli

oswiadczenie1

oswiadczenie2

oswiadczenie3

oswiadczenie4

oswiadczenie5