1. Szafka służy uczniowi do przechowywania obuwia, pozostawienia odzieży wierzchniej, przyborów i podręczników.
  2. Zagubienie kluczyka do szafki uczeń niezwłocznie zgłasza wychowawcy i w sekretariacie szkoły.
  3. Wymiana zamka w szafce w sytuacji zagubienie klucza odbywa się na koszt rodziców/ opiekunów.
  4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za drogie obuwie i kosztowne rzeczy pozostawione w szafce.
  5. Na koniec roku szkolnego uczniowie pod opieką wychowawcy opróżniają szafki, czyszczą je i oddają kluczyki wychowawcy.