1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć szkolnego koła sportowego, rozgrywek sportowych i innych zajęć sportowych.
 2. Na sali gimnastycznej mogą odbywać się imprezy okolicznościowe.
 3. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany i są zaplanowane w szkolnym rozkładzie zajęć.
 4. Przebywanie na sali i korzystanie z urządzeń sportowych dozwolone jest tylko w obecności i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

5.Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.

 1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy – biała koszulka, ciemne spodenki, białe skarpetki (podkolanówki), obuwie sportowe na nieślizgającej się czystej podeszwie. Sznurowadła powinny być starannie zawiązane. Na zajęciach specjalistycznych – strój określony przez nauczyciela.
 2. Zabrania się wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi zajęciami wychowania fizycznego.
 3. W czasie zajęć uczniowie zobowiązani są do stosowania się do poleceń nauczyciela oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku. W trakcie trwania zajęć szatnia pozostaje zamknięta, a osoby, które nie uczestniczą w ćwiczeniach nie mogą w niej przebywać.
 5. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni (pieniądze, biżuterię, telefony komórkowe, itp.).
 6. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć okulary, kolczyki, łańcuszki, pierścionki, zegarki i inne ozdoby zawieszone na szyi i przegubach dłoni. Długie włosy powinny być związane.
 7. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy nauczyciela.
 8. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 9. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela.
 10. Wszelkie zauważone usterki i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
 11. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 12. Za szkody materialne wyrządzone na sali gimnastycznej przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice/opiekunowie prawni.
 13. Za stan pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej, sprzętu gimnastycznego i urządzeń znajdujących się na sali gimnastycznej są odpowiedzialne osoby korzystające w danym czasie.
 14. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów, opakowań szklanych, jedzenia i picia.
 15. W przypadku zaplanowania na sali gimnastycznej uroczystości szkolnej, zabawy, dyskoteki, organizatorzy bądź opiekunowie klas biorących udział w niej zobowiązani są do wyniesienia z sali wszystkich ruchomych sprzętów sportowych (kozioł, skrzynia, materace, itp.).
 16. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach w wyznaczonych miejscach.
 17. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali gimnastycznej po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z Dyrekcją szkoły.
 18. W przypadku naruszenia lub lekceważenia regulaminu uczeń może być ukarani zgodnie ze Statutem Szkoły.

 

Korzystanie z szatni sportowej

 1. Szatnia jest miejscem wyznaczonym do zmiany ubioru i obuwia na strój sportowy w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z planem.
 2. Zasady korzystania z szatni:
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia sportowe otwiera i zamyka szatnię i odpowiada za przebywających w niej uczniów.
 4. Uczniowie korzystają z szatni w celu przebrania się, tj. przed i po skończonych zajęciach.
 5. Uczniowie wchodzą do szatni w obuwiu sportowym, przynoszą strój sportowy. Okrycia wierzchnie (kurtki) i plecaki (tornistry) uczniowie pozostawiają w swoich szafkach na korytarzu.
 6. Uczniowie mają obowiązek dbać o porządek i czystość w szatni, szanować własne i cudze rzeczy tam pozostawione.
 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni wartościowe rzeczy, biżuterię, ozdoby, sprzęt elektroniczny (np. telefon komórkowy).