BIBLIOTEKA SZKOLNA – ICIM
dla uczniów:
• poniedziałek i wtorek 8:00 – 15:00
• środa 8:00 – 12:00
• czwartek 8:00 – 16:00
• piątek 8:00 – 14:30