1. Powiadomić wychowawcę.
  2. Telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych; zaprosić do współpracy nad rozwiązaniem problemu.
  3. Przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę,  w tym ewentualnie spisać kontrakt.