Numer konta Rady Rodziców: 82 8300 0009 0014 2399 2000 0030