Każdemu dziecku naprzeciw” – to motto najbardziej określa specyfikę naszej szkoły.
Od 2000 roku jesteśmy placówką z oddziałami integracyjnymi.

Na każdym poziomie edukacyjnym – w klasach integracyjnych dzieci niepełnosprawne uczą się wraz ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Taki stan rzeczy jest korzystny nie tylko dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie dzieci poprzez integrację przygotowują się w naszej szkole do funkcjonowania w życiu społecznym.
Współpraca wszystkich zespołów edukacyjnych i nauczycieli pozwoliła wypracować cele nauczania, wychowania i kształtowania osobowości naszych uczniów. Od klas pierwszych kładziemy nacisk na integrację, wyrównywanie braków, rozwijanie zainteresowań, wdrażanie do samodzielności.