SZANUJEMY PAŃSTWA PRYWATNOŚĆ

Podczas załatwiania spraw w sekretariacie przez zainteresowaną osobę lub osoby, pozostali interesanci czekają na swoją kolej na korytarzu do momentu zaproszenia.

Dziękujemy

Godziny pracy
Sekretariat szkoły
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Dorota Bieżuńskasprawy administracyjne
Aleksandra Struziksprawy uczniowskie

Uczniowie sprawy szkolne załatwiają po lekcjach lub na długich przerwach:
Kl. I-III – w godzinach 11.30 – 11.45
Kl. IV-VI – w godzinach 12.30 – 12.45

Pisma, podania, korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową lub mailową: szostka@sp6.kwidzyn.pl .

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminu KPA. Szczegółowych informacji na temat sposobu załatwiania spraw udzielają pracownicy sekretariatu. Sprawy pilne załatwiane są niezwłocznie.
Forma załatwiania spraw: ustna, odręczna, pisemna (udzielenie odpowiedzi/ informacji, sporządzenie notatki wskazującej sposób załatwienia sprawy).