1. Monitoring wizyjny może być wykorzystywany jedynie w celach podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkole.
  2. Nagrania z monitoringu zachowywane są przez 30 dni na dyskach twardych rejestratora. Systematycznie następuje nadpisywanie nagrań.
  3. Obrazów oraz nagrań z monitoringu nie udostępnia się rodzicom, uczniom oraz osobą trzecim. Informacje na temat zarejestrowanej sytuacji przekazują osoby upoważnione do odczytu czyli dyrekcja szkoły, sekretarz szkoły, przedstawiciel obsługi serwisowej. Odczytujący sporządzają notatkę służbową, potwierdzają jej prawdziwość swoim podpisem. Odczytu dokonują co najmniej dwie upoważnione osoby.
  4. Na wniosek Policji można wykonać kopię nagrania, która może być dowodem w prowadzonej sprawie.