Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kwidzynie w roku szkolnym 2021/ 22

przewodnicząca Rady Rodziców-Anna Nowakowska
zastępca przewodniczącej – Adam Wardawa
skarbnik – Małgorzata Szymańska
sekretarz – Joanna Nowakowska
członkowie zarządu- Agnieszka Jaworska, Ewelina Pondel, Iwona Staniszewska, Anna Zubel

Przewodniczący rad oddziałowych w roku szkolnym 2021/22:
1 a  Orzechowski Wiktor
1 b  Wardawa Adam
1 c  Heron Arkadiusz
2 a  Strzelczyk – Staśkiewicz Marlena
2 b  Zubel Anna
2 c  Janik – Nazorek Ewa
2 d  Ociecka Emilia
3 a  Bylczyńska Aleksandra
3 b  Witkowska Sylwia
3 c  Pondel Ewelina
3 d  Bobińska Alicja
4 a  Tołstik Andrzej
4 b  Kisielnicki Bartosz
4 c  Zaremba Ewelina
4 d  Jaworska Agnieszka
5 a  Kawiak Marta
5 b  Nowakowska Joanna
5 c  Kudlińska Barbara
5 d  Baranowicz Anna
6 a  Staniszewska Iwona
6 b  Wodzisławska Emilia
6 c  Radziszewska Justyna
7 a  Gutowska Ewa
7 b  Bińczak Agnieszka
7 c  Nowakowska Anna
7 d  Klonowska Dorota
7 e  Kraińska Lidia
7 f  Kruszczyńska Agnieszka
8 a  Wyrzykowska Beata
8 b  Kotłowska Marlena
8 c  Foryś Agnieszka
8 d  Wiśniewska Aleksandra
8 e  Droń Emilia
8 f  Szymańska Małgorzata