Godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji

  1. 08:00 – 08:45
  2. 08:55 – 09:40
  3. 09:50 – 10:35
  4. 10:45 – 11:30
  5. 11:45 – 12:30
  6. 12:45 – 13:30
  7. 13:40 – 14:25
  8. 14:35 – 15:20

Uczniowie przychodzą do szkoły na zajęcia zgodnie z planem lekcji, nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami.
Wychodzą ze szkoły niezwłocznie po skończonych zajęciach pod opieką rodzica lub samodzielnie, za jego zgodą.