Język polski:

PZO j.polski

 


Język angielski:

PZO_klasy_1_3_język_angielski
PZO___język_angielski_klasy_4_8Wiedza o Społeczeństwie
:
PZO WOSHistoria
:
PZO historia


Nauczanie wczesnoszkolne:
Przedmiotowe_zasady_oceniania_w_edukacji_wczesnoszkolnej_2019_2020
PZO_j.angielski_kl.1_3
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ JEST ZAGROŻONY NIEPROMOWANIEM DO NASTĘPNEJ KLASYPlastyka
:
system oceniania plastyka

 


Język niemiecki, hiszpański:

PZO niemiecki, hiszpański – klasy VII i VIII

      Procedura zwolnień z drugiego języka


Chemia:
PZO_Chemia

 Fizyka
:
PZO_fizykaBiologia, Geografia, Przyroda:

PZO_bologia geografia przyrodaInformatyka
:
PZO_informatykaMatematyka
:
PZO_matematyka


Technika:
PZO_technika

 Wychowanie fizyczne
:
PZO_wychowanie_fizyczne

 


Muzyka:

PZO z muzyki 2019_2020

 


Religia:

PZO z religii_2019_20

 


Uczniowie z orzeczeniami:

Zasady oceniania uczniów z orzeczeniami PPP

 


PROCEDURA UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 


PROCEDURA-UZYSKANIA-WYŻSZEJ-NIŻ-PRZEWIDYWANA-ROCZNEJ-OCENY-KLASYFIKACYJNEJ-ZACHOWANIA