STOŁÓWKA
wydaje obiady od poniedziałku do piątku w godz.11:30 – 14:30
Uczniowie spożywają posiłki na długich przerwach lub po lekcjach:
Kl. I-III – w godz.11:30 – 11:45
Kl. IV-VIII – w godz.12:30 – 12:45
Dzieci uczęszczające do świetlicy jedzą obiady pod opieką pracowników szkoły zgodnie z harmonogramem świetlicy.