1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone odpowiednim oprogramowaniem utrudniającym uczniom dostęp do treści niepożądanych.
 2. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.
 3. Nauczyciel nadzorujący pracę ucznia z komputerem powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje.
 4. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek:
  • przestrzegać zasad ograniczonego zaufania przede wszystkim wobec nowo poznanych osób;
  • nie przekazywać danych osobowych;
  • nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela;
  • nie korzystać z komunikatorów;
  • nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików graficznych, muzycznych, filmowych itp.
  • nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www (księgi gości itp.) i na dysku komputera.
  • przestrzegać netykiety;
  • w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do nauczyciela o pomoc.
 5. Nauczyciel ma obowiązek uświadomić rodzicom zagrożenia związane z Internetem.
 6. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw internetowych.