O programie Laboratoria Przyszłości

 

 

 

 

 

Sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości do 31.12.2021 r.

 

 

 

 

Sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości do 31.08.2022 r. oraz realizacja programu Laboratoria Przyszłości w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 

Realizacja programu Laboratoria Przyszłości w roku szkolnym 2023/2024