Drogie Dzieci!

Jeśli się nudzicie, jeśli nie wiecie co zrobić z wolnym czasem, zachęcamy Was do skorzystania z propozycji zabaw i zajęć przygotowanych przez wychowawców świetlicy. Przedstawiamy Wam różne pomysły, które możecie zrealizować w domu. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Linki do zajęć świetlicowych w okresie zdalnej nauki