1. Poinformować stronę o konieczności udania się do dyrektora w celu wyjaśnienia sprawy.
 2. Zawiadomić koordynatora ds. bezpieczeństwa, a jeśli sytuacja tego wymaga to również policję.
 3. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy:
  a) podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły,
  b) o sytuacji niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły,
  c) przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc,
  d) dzieci należy wprowadzić do klas,
  e) w przypadku zagrożenia z zewnątrz zamknąć drzwi zewnętrzne,
  f) należy zapamiętać jak najwięcej cech charakterystycznych potencjalnych sprawców.
 1. Uniemożliwić wykonanie niezgodnego z prawem działania – jeśli to konieczne – użyć tyle siły, ile to niezbędne, gdy sytuacja tego wymaga.