1. Pod koniec każdego roku szkolnego wychowawcy klas III przekazują informacje o swoich wychowankach przyszłym wychowawcom klas IV.
  2. Uczniowie klas IV w pierwszych dniach nauki zapoznawani są z nowymi zasadami funkcjonowania w szkole.
  3. Uczniowie zostają zapoznani z ofertą zajęć pozalekcyjnych.
  4. Czwartoklasiści wraz z wychowawcą tworzą tzw. „Kontrakt klasowy”, ustalając w nim zasady i normy postępowania, które będą obowiązywać w ich klasie.
  5. Wychowawcy przeprowadzają zajęcia integrujące zespół klasowy oraz przygotowują narzędzia diagnozujące samopoczucie w klasie.
  6. Na pierwszym zebraniu z rodzicami, wychowawca przeprowadza ankietę, na podstawie, której diagnozuje oczekiwania rodziców wobec szkoły i uzyskuje dodatkowe informacje o dziecku.