Opracowała Maria Czerwińska, Jolanta Drypa    rok szkolny 2019/2020

pobierz Plan Pracy SU 2019/2020

Cele
Sposób realizacji
Termin
Wychowanie społeczne

i do integracji

 • Zapoznanie z prawem szkolnym
 • włączanie się w akcje lokalne i ogólnopolskie

– „ Sprzątanie świata – Polska”

– Segregujemy odpady; Europejski dzień bez papierosa.

 • udział w akcjach charytatywnych typu WOŚP, Góra Grosza, Paczka dla Kresowiaka itp.
 • zwracanie uwagi na poprawność i kulturę zachowań
 • przekazywanie informacji na temat różnorodności kulturowej Polski i Europy
 • organizowanie debat uczniowskich wg potrzeb
 • organizowanie pomocy potrzebującym – wolontariat. W szkole istnieje Rada Wolontariatu. Wolontariat proponujemy głównie uczniom klas 7 i 8.
cały rok

 

wrzesień i cały rok

 

 

styczeń

cały rok plakaty, apele

wg potrzeb

Budowanie tradycji

i obrzędowości w szkole

 

 • wybory do Rady Samorządu Szkolnego
 • wybory Rzecznika Praw Ucznia
 • wybory superkolegi (koleżanki) – klasy 4 – 6 ,  Dzień przyjaciela
 • kultywowanie i tworzenie zwyczajów szkolnych (ślubowanie klas pierwszych, Los Szczęścia, kolorowe piątki)
 • organizowanie imprez szkolnych :

– Andrzejki,

–  Mikołajki ,

–  Dzień Wiosny

– Dzień Dziecka

– Wigilie klasowe

– Dzień Chłopaka

– Dzień  Kobiet

– Dzień Języka Ojczystego

– Dzień matematyki i liczby 6

– Dzień Pracownika Służby Zdrowia

– Światowy Dzień Pielęgniarek

 • włączanie dzieci w prace na rzecz szkoły
 • zbieranie i wręczanie życzeń z różnych okazji, również z wykorzystaniem radia”6”
 • Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
 • Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka oraz Dzień Ochrony Praw Dziecka
 • Światowy dzień dobrych uczynków
czerwiec

wrzesień

czerwiec

październik, cały rok

listopad

grudzień

marzec

czerwiec

wrzesień

marzec

marzec

kwiecień

maj

 

 

święta, walentynki

 

listopad

grudzień

maj

Wychowanie prozdrowotne

i bezpieczeństwo

 • organizowanie dyżurów szkolnych
 • prowadzenie różnych działań na rzecz utrzymania porządku w szkole, priorytet „Stop hałasowi”
 • akcja promująca zdrowie i zdrowe odżywianie
 • Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
 • Udział uczniów w imprezach sportowych- igrzyska klasowe
 • Informowanie o zagrożeniach w cyberprzestrzeni
cały rok

wg potrzeb

cały rok

kwiecień

maj

 

Wychowanie patriotyczne

i obywatelskie

 • wybory do Rady Samorządu Szkolnego
 • udział pocztu szkolnego i delegacji szkoły w miejskich uroczystościach rocznicowych
 • apel z okazji 11XI
 • apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Dnia Flagi oraz wstąpienia do UE
 

wrzesień, listopad, maj

Wychowanie do życia w rodzinie
 • organizowanie uroczystości klasowych z okazji Dnia Matki

Babci , Dziadka itp. zbieranie życzeń, życzenia przez radio „ 6”

 • zachęcanie rodziców do udziału w pracach samorządu
na bieżąco
Wychowanie do uczestnictwa

w kulturze

 • pomoc  w organizacji imprez prezentujących twórczość uczniów
 • egzekwowanie i nagradzanie właściwych zachowań
 • udział uczniów w pracach kół artystycznych
 • Jasełka
 • udział uczniów w konkursach czytelniczych, historycznych, ortograficznych, recytatorskich
 • propagowanie czytelnictwa
na bieżąco

cały rok

cały rok

grudzień

styczeń, marzec, kwiecień, maj

Wychowanie proekologiczne
 • udział w akcjach ekologicznych (Sprzątanie Świata , Dzień Ziemi
 • Dzień ochrony środowiska
wrzesień, kwiecień

cały rok

czerwiec

Współpraca z rodzicami
 • pozyskiwanie pomocy na rzecz szkoły
 • pomoc rodziców w organizacji imprez szkolnych
na bieżąco