Come Far Away With Me to projekt, w którym biorą udział niektórzy uczniowie klas 4c i 4d pod opieką pani Kingi Barańskiej. Na lekcjach poznajemy inne kraje podczas prezentacji multimedialnych, następnie sprawdzamy wiedzę wykorzystując platformy edukacyjne Wardwall, Kahoot!, LearningApss.  Do tej pory opracowywaliśmy propozycje logo projektu. Poznaliśmy kraje Włochy, Turcję oraz Polskę, następnie wykorzystywaliśmy aplikacje sprawdzając naszą wiedzę. Wysyłaliśmy również życzenia do uczniów ze Słowacji z okazji Międzynawowego Dnia Dziecka w dniu 23 kwietnia.  Przed nami wycieczki multimedialne po Chorwacji, Słowacji i Rumuni.