Większość poszukujących, którym nie udało się znaleźć wymarzonej pracy, poniosła klęskę, nie dlatego, że za mało wiedzieli o rynku pracy, ale dlatego, że za mało wiedzieli o sobie.

Richard N. Bolles

Podstawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poz. 59
  • Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania.
  • Rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
  • Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
  • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.
  • Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego z 12 lutego 2019 r.