1. Zawiadamia o swoich spostrzeżeniach specjalistę szkolnego (pedagoga lub psychologa) i dyrektora szkoły.
  2. Specjalista szkolny podejmuje działania pomocowo – interwencyjne:
  3. Zapewnia dziecku bezpieczeństwo fizyczne,
  4. Zapewnia emocjonalne wsparcie dla dziecka i rodziny,
  5. Uruchamia działania prawne,
  6. Wskazuje konieczność i możliwość pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.
  7. Dyrektor zawiadamia sąd rodzinny i nieletnich.