1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna:
 • słuchaj uważnie,
 • zapamiętaj jak najwięcej,
 • jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać informacje,
 • zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle,
 • nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki,
 • jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer,
 • jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał – przekażesz ją Policji.
 1. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych.
 2. Zaalarmuj dyrektora szkoły.
 3. Dyrektor powiadamia organ prowadzący i nadzorujący.
 4. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki!
 5. Dyrektor zarządza ewakuację godnie z obowiązującą instrukcją.

UWAGA! Poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków, reklamówek itp.

 1. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
 2. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 3. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj.
 4. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym.
 5. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu.
 6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.