1. Zwolnienie uczniów następuje na podstawie:
  • pisemnego (pismo, SMS, wiadomość przez Librus) zwolnienia od rodziców;
  • pielęgniarki szkolnej;
  • własnej decyzji nauczyciela/wychowawcy w porozumieniu z rodzicami.