1. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów.
  2. Powiadamia dyrektora szkoły.
  3. Dyrektor celem zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie szkoły ogłasza ewakuację szkoły zgodnie z opracowaną procedurą.
  4. Dyrektor powiadamia służby ratownicze (straż pożarną, policję) oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty.