ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

w Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie

1 WRZEŚNIA 2020 r.

 Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie, stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. 

Prosimy o zapoznanie się z procedurą.

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego dla poszczególnych oddziałów odbędzie się o wyznaczonych godzinach i w ustalonych miejscach na terenie szkoły. Uczniowie wchodzą na teren szkoły przez wyznaczone wejścia.
 2. Za sprawną organizację uroczystości odpowiedzialni są koordynatorzy poszczególnych poziomów edukacyjnych w porozumieniu ze wszystkimi wychowawcami.
 3. Uczestnicy powinni być ubrani stosownie do warunków pogodowych, zaopatrzeni w odpowiednie peleryny przeciwdeszczowe.
 4. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego zaplanowane jest ślubowanie pierwszoklasistów.
 5. Rodzice/ opiekunowie nie będą mieli możliwości wejścia do szkoły, z wyjątkiem opiekunów uczniów klas pierwszych, według zasady: jedno dziecko z jednym rodzicem/opiekunem.
 6. Uczniowie klas 2-8 uczestniczą w spotkaniu z wychowawcą klasy (drugim wychowawcą) bez obecności rodziców/ prawnych opiekunów. Rodzice oczekują na swoje dzieci poza terenem szkoły.
 7. Na terenie szkoły obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego, stosowanie się do wytycznych GIS i MZ
  – zachowanie dystansu społecznego 1,5m,
  – zakrywanie ust i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą
  – przestrzeganie zasad mycia i dezynfekcji rąk, higienicznego korzystania z toalet.
 8. Podczas spotkań z uczniami wychowawcy klas przedstawią zasady związane z organizacją roku szkolnego, m.in.:
  a) bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych
  b) organizacji przerw pomiędzy zajęciami, przerw śniadaniowych i obiadowych,
  c) przekazanie planu lekcji, loginów do dziennika Librus, odbioru podręczników i inne sprawy bieżące.
GODZ. KLASA WEJŚCIE MIEJSCE
8.00 uczniowie klas 1 a b c d

oraz po 1 RODZICU

brama wjazdowa od ul. Żeromskiego dziedziniec szkoły
8.00 uczniowie klas 2 a b c d bramka od ul. Sportowej teren rekreacyjny od ul. Sportowej
8.00 uczniowie klas 3 a b c d róg ul. Sportowej/Żeromskiego teren rekreacyjny przy hali
8.15 uczniowie klas 4 a b c d brama od ul. Żeromskiego dziedziniec szkoły
8.30 uczniowie klas 5 a b c bramka od ul. Moniuszki teren rekreacyjny od ul. Moniuszki
8.30 uczniowie klas 6 a b c d e f brama od ul. Żeromskiego boisko do koszykówki, bieżnia
9.00 uczniowie klas 7 a b c d e f bramka od ul. Moniuszki dziedziniec szkoły
9.00 uczniowie klas 8 a b c d e f brama wjazdowa od ul. Żeromskiego boisko do koszykówki, bieżnia

 

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wjazdu i parkowania pojazdów osób nie będących pracownikami szkoły.
Należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.

 

 

 

 

https://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/03/apprentice-1694970_1280-1024x774.jpghttps://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/03/apprentice-1694970_1280-150x150.jpgadminBez kategoriiROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie 1 WRZEŚNIA 2020 r.  Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie, stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.  Prosimy o zapoznanie się z procedurą. Rozpoczęcie roku szkolnego dla poszczególnych oddziałów odbędzie się o wyznaczonych godzinach i w ustalonych miejscach na terenie szkoły....Wtryna SP6 w Kwidzynie