1. W związku z rekomendacjami Wojewody Pomorskiego i Pomorskiego Kuratora Oświaty odwołuję organizację wszelkich wycieczek szkolnych i imprez szkolnych oraz uczestnictwo uczniów w imprezach masowych i plenerowych, w tym sportowych, do chwili ustania zagrożenia zakażenia koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19.
2.Zobowiązuję wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi do utrzymania wzmożonych zasad sanitarnych w oparciu o:
1)częste, dokładne mycie rąk wodą z mydłem i dezynfekcji rąk, mycie twarzy,
2)wystrzeganie się dotykania nieumytą ręką do twarzy, ust, oczu, nosa,
3)częste wietrzenie wszystkich pomieszczeń,
4)utrzymanie odpowiedniego reżimu na terenie szkoły poprzez wielokrotne mycie i dezynfekcję:
a)powierzchni i sprzętów, tj.: biurka, ławki, stoły, krzesła, szafki, drzwi, klamki, poręcze, krany (wylewki, kurki),
b)przedmiotów, tj.: klawiatura komputera, myszka, telefony, zegarki,
c)toalet (sanitariatów), zlewów i umywalek, suszarek do rąk, podłóg na korytarzach,
5)systematyczne uzupełnianie pojemników na papier toaletowy, ręczniki jednorazowe i mydło dezynfekujące,
6)używanie worków na odpady i szczelne ich zabezpieczanie przed wyrzuceniem do kontenerów.
3.W przypadku, gdy zaobserwuje się u ucznia kaszel, katar lub inne objawy mogące wskazywać na przeziębienie należy przekierować go do pielęgniarki szkolnej i powiadomić rodzica ucznia o konieczności odbioru dziecka ze szkoły.

Dyrektor Szkoły. Lidia Nowacka

adminBez kategorii1. W związku z rekomendacjami Wojewody Pomorskiego i Pomorskiego Kuratora Oświaty odwołuję organizację wszelkich wycieczek szkolnych i imprez szkolnych oraz uczestnictwo uczniów w imprezach masowych i plenerowych, w tym sportowych, do chwili ustania zagrożenia zakażenia koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19. 2.Zobowiązuję wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi do utrzymania wzmożonych...Wtryna SP6 w Kwidzynie