Podręczniki i ćwiczenia finansowane przez MEN – zostaną przekazane uczniom przez szkołę we wrześniu. 

Podręczniki i ćwiczenia do religii kupują rodzice z własnych środków. 

Klasy 1 
PRZEDMIOT  TYTUŁ PODRĘCZNIKA, ĆWICZEŃ, AUTOR  WYDAWNICTWO, NR DOPUSZCZENIA 
Nauczanie  

zintegrowane 

Pakiet – Gra w kolory. Klasa 1. Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska  MAC S.A. 

833/1/2017 

Język angielski  Bugs Team 1. Carol Read, Ana Soberón 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

Macmillan 

811/1/2017 

Religia  Poznaję Boży świat. red. ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak 

podręcznik dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 

Jedność Kielce 

AZ-11-01/18-KI-4/20 

Klasy 2 
PRZEDMIOT  TYTUŁ PODRĘCZNIKA, ĆWICZEŃ, AUTOR  WYDAWNICTWO, NR DOPUSZCZENIA 
Nauczanie  

zintegrowane 

Pakiet – Gra w kolory. Klasa 2. Katarzyna Grodzka, Anna Parzęcka, Beata Sokołowska  MAC S.A. 

833/2/2018 

Język angielski  Bugs Team 2. Carol Read, Ana Soberón 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

Macmillan 

811/2/2018 

Religia  Odkrywam królestwo Boże.  red. ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak 

podręcznik  dla klasy drugiej szkoły podstawowej 

Jedność Kielce 

Numer – w trakcie rejestracji 

Klasy 3 
PRZEDMIOT  TYTUŁ PODRĘCZNIKA, ĆWICZEŃ, AUTOR  WYDAWNICTWO, NR DOPUSZCZENIA 
Nauczanie zintegrowane  Pakiet – Gra w kolory. Klasa 3. Katarzyna Grodzka, Beata Sokołowska, Ewa Wierzchowska   MAC S.A. 

833/3/2019 

Język angielski  Bugs Team 3. Carol Read, Ana Soberón 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

 

Macmillan 

811/3/2018 

Religia  Jezus jest z nami. Red. J. Czerkawski, E. Kondrak    podręcznik i zeszyt ćwiczeń  Jedność Kielce 

AZ-13-01/12-KI-4/13 

 

Klasy 4 
PRZEDMIOT  TYTUŁ PODRĘCZNIKA, ĆWICZEŃ, AUTOR  WYDAWNICTWO, NR DOPUSZCZENIA 
Język polski  NOWE Słowa na start! 4. Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  

podręcznik i zeszyt ćwiczeń nowa edycja 2020/2022 

Nowa Era 

907/1/2017 

Język angielski  Evolution plus klasa 4. Nick Beare 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

Macmillan 

856/1/2017 

Historia  Historia 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Tomasz Małkowski  

podręcznik  

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

829/1/2017 

Matematyka  Matematyka z kluczem 4. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska 

podręcznik część 1, podręcznik część 2, zeszyt ćwiczeń nowa edycja 2020/2022 

Nowa Era 

875/1/2017 

Przyroda  Tajemnice przyrody 4. Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń nowa edycja 2020/2022 

Nowa Era 

863/2019/z 1 

Plastyka  Plastyka. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień 

podręcznik  

MAC S.A. 

898/1/2017 

Muzyka  Lekcja muzyki 4. Monika Gromek, Grażyna Kilbach 

podręcznik nowa edycja 2020/2022 

Nowa Era 

852/1/2017 

Technika  Jak to działa? 4. Lech Łabecki, Marta Łabecka 

podręcznik nowa edycja 2020/2022   

Nowa Era 

295/1/2017 

Informatyka  Lubię to! 4. Michał Kęska 

podręcznik nowa edycja 2020/2022   

Nowa Era 

847/1/2020/z 1 

Religia  Miejsca pełne BOGActw. ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, B. Nosek 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

 

Jedność, Kielce 

AZ-21-02/12-KI-1/12 

Klasy 5 
PRZEDMIOT  TYTUŁ PODRĘCZNIKA, ĆWICZEŃ, AUTOR  WYDAWNICTWO, NR DOPUSZCZENIA 
Język polski  NOWE Słowa na start! 5. Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń nowa edycja 2021/2023 

Nowa Era 

907/2/2018 

Język angielski  Evolution plus klasa 5. Nick Beare 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

Macmillan 

856/2/2018 

Historia   Historia 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. Tomasz Małkowski  

podręcznik 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

829/2/2018 

Biologia   Puls Życia 5. Marian Sęktas, Joanna Stawarz 

podręcznik  i zeszyt ćwiczeń nowa edycja 2021/2023 

Nowa Era 

844/1/2018 

Geografia  Planeta Nowa 5. Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz  

podręcznik nowa edycja 2021/2023 

Nowa Era 

906/1/2018 

Matematyka  Matematyka z kluczem 5. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska 

podręcznik część 1, podręcznik część 2, zeszyt ćwiczeń 

nowa edycja 2021/2023 

Nowa Era 

875/2/2018 

Technika  Jak to działa? 5. Lech Łabecki, Marta Łabecka 

podręcznik nowa edycja 2021/2023 

Nowa Era 

295/2/2018 

Plastyka  Plastyka. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień 

podręcznik 

MAC S.A. 

898/2/2018 

Informatyka  Lubię to! 5. Michał Kęska 

podręcznik nowa edycja 2021/2023 

Nowa Era 

847/2/2018 

Muzyka  Lekcja muzyki 5. Monika Gromek, Grażyna Kilbach 

podręcznik nowa edycja 2021/2023 

Nowa Era 

852/2/2018 

Religia  Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

Jedność, Kielce 

AZ-2-01/18 

Klasy 6 
PRZEDMIOT  TYTUŁ PODRĘCZNIKA, ĆWICZEŃ, AUTOR  WYDAWNICTWO, NR DOPUSZCZENIA 
Język polski  NOWE Słowa na start! 6. Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

Nowa Era 

907/3/2019 

Język angielski  Evolution plus klasa 6. Nick Beare 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

 

Macmillan  

856/3/2019 

Historia   Historia 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Tomasz Małkowski  

podręcznik 

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

829/3/2019 

 

Biologia  Puls Życia 6. Joanna Stawarz 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

Nowa Era 

844/2/2019 

 

Geografia  Planeta Nowa 6. Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński 

podręcznik  

Nowa Era 

906/2/2019 

Matematyka  Matematyka z kluczem 6. Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Marcin Braun 

podręcznik część 1, podręcznik część 2,  

zeszyt ćwiczeń 

Nowa Era 

873/3/2019 

 

Technika  Jak to działa? 6. Lech Łabecki, Marta Łabecka 

podręcznik  

Nowa Era 

295/3/2019 

 

Plastyka  Plastyka. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień. 

podręcznik 

MAC S.A. 

898/3/2019 

 

Informatyka  Lubię to! 6. Michał Kęska 

podręcznik  

Nowa Era 

847/3/2018 

Muzyka  Lekcja muzyki 6. Monika Gromek, Grażyna Kilbach 

podręcznik 

Nowa Era 

852/3/2019 

Religia  Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

Jedność, Kielce 

AZ-22-01/20-KI-4/21 

Klasy 7 
PRZEDMIOT  TYTUŁ PODRĘCZNIKA, ĆWICZEŃ, AUTOR  WYDAWNICTWO, NR DOPUSZCZENIA 
Język polski  NOWE Słowa na start! 7. Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń nowa edycja 2020/2022 

Nowa Era 

907/4/2020 

Język angielski  Repetytorium Ósmioklasisty. Podręcznik część 1 dla klasy siódmej. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles podręcznik i zeszyt ćwiczeń  Macmillan  

1100/1/2020 

Język niemiecki  Das ist Deutsch! KOMPAKT 7. Jolanta Kamińska; 

podręcznik nowa edycja 2020/2022 

Nowa Era 

814/1/2017 

Język hiszpański  Gente Joven 1 Edición revisada. Encina Alonso Arija, Matilde Martínez Sallés, Neus Sans Baulenas 

podręcznik  

LektorKlet 

870/2/2017 

Historia  Wczoraj i dziś 7. Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow 

podręcznik nowa edycja 2020/2022 

Nowa Era 

877/4/2020/z 1 

Biologia   Puls życia 7. Małgorzata Jefimow 

podręcznik nowa edycja 2020/2022 

Nowa Era 

844/3/2020/z 1 

Geografia  Planeta Nowa7. Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń nowa edycja 2020/2022 

Nowa Era 

906/3/2019/z 1 

Chemia  Chemia. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska podręcznik   MAC S.A. 

1069/1/2019 

 

Fizyka  Spotkania z fizyką 7. Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska 

podręcznik  

Nowa Era 

885/1/2017 

Matematyka  Matematyka z kluczem 7. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń nowa edycja 2020/2022  

Nowa Era 

875/4/2020/z 1 

Informatyka  Lubię to! 7. Grażyna Koba 

podręcznik nowa edycja 2020/2022  

Nowa Era 

847/4/2020/z 1 

Muzyka  Lekcja muzyki 7. Monika Gromek, Grażyna Kilbach 

podręcznik nowa edycja 2020/2022   

Nowa Era  

852/4/2020/z 1 

Plastyka  Plastyka. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień 

podręcznik  

MAC S. A. 

898//2020/z 1 

 

Religia   Szczęśliwi, którzy czynią dobro. Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak 

podręcznik 

Jedność, Kielce 

 

Klasy 8 
PRZEDMIOT  TYTUŁ PODRĘCZNIKA, ĆWICZEŃ, AUTOR  WYDAWNICTWO, NR DOPUSZCZENIA 
Język polski  NOWE Słowa na start! 8. Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń nowa edycja 2021/2023 

Nowa Era 

907/5/2021/z 1 

Język angielski  Brainy. Klasa 8. Catherine McBeth 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń  

Macmillan 

831/5/2021 

 

Język niemiecki  Das ist Deutsch! KOMPAKT 8. Jolanta Kamińska 

podręcznik  

Nowa Era 

814/2/2018 

Język hiszpański  Gente Joven 2. Edición revisada. Encina Alonso Arija, Matilde Martínez Sallés, Neus Sans Baulenas 

podręcznik 

LektorKlet 

870/1/2018 

Historia  Wczoraj i dziś 8. Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska 

podręcznik nowa edycja 2021/2023 

Nowa Era 

877/5/2021/z 1 

Biologia   Puls życia 8. Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas 

podręcznik nowa edycja 2021/2023 

Nowa Era 

844/4/2021/z 1 

Geografia  Planeta Nowa 8. Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń edycja 2021/2023 

Nowa Era 

906/4/2021/z 1 

Chemia  Chemia. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska podręcznik  MAC S.A. 

1069/2/2021 

Fizyka  Spotkania z fizyką 8. Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska; 

podręcznik nowa edycja 2021/2023 

Nowa Era 

885/3/2018 

Matematyka  Matematyka z kluczem 8. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń nowa edycja 2021/2023 

Nowa Era 

875/5/2021/z 1 

Wiedza o społeczeństwie  Dziś i jutro. Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski 

podręcznik nowa edycja 2021/2023 

Nowa Era 

874/2021/z 1 

Edukacja dla bezpieczeństwa  Żyję i działam bezpiecznie. Jarosław Słoma 

podręcznik nowa edycja 2021/2023 

Nowa Era 

846/2017 

Informatyka  Lubię to! 8. Grażyna Koba 

podręcznik nowa edycja 2020/2022 

Nowa Era 

847/5/2021/z 1 

Religia  „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska 

podręcznik 

Jedność, Kielce 

AZ-32-01/13-KI-4/14 

 

https://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2021/07/books-4068148_19201-1024x768.pnghttps://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2021/07/books-4068148_19201-150x150.pngadminBez kategoriiPodręczniki i ćwiczenia finansowane przez MEN – zostaną przekazane uczniom przez szkołę we wrześniu.  Podręczniki i ćwiczenia do religii kupują rodzice z własnych środków.  Klasy 1  PRZEDMIOT  TYTUŁ PODRĘCZNIKA, ĆWICZEŃ, AUTOR  WYDAWNICTWO, NR DOPUSZCZENIA  Nauczanie   zintegrowane  Pakiet – Gra w kolory. Klasa 1. Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska  MAC S.A.  833/1/2017  Język angielski  Bugs Team 1. Carol Read, Ana Soberón  podręcznik...Wtryna SP6 w Kwidzynie