REGULAMIN KONKURSU

WŁADYSŁAW GĘBIK –GODNY WZÓR DO NAŚLADOWANIA

 

I. Organizator:

 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie.

II. Adresat:

Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie.

III. Cele konkursu:

 • poszerzanie wśród uczniów wiedzy na temat życia i działalności Władysława Gębika,
 • kultywowanie pamięci o patronie szkoły,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia,
 • rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań młodzieży historią Szkoły Podstawowej nr 6,
 • kształtowanie u młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych,
 • uczczenie 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 6.

IV. Zakres tematyczny konkursu:

 • historia Władysława Gębika.

Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej https://sp6kwidzyn.pl/

 V. Umiejętności ucznia:

 • zna historię patrona swojej szkoły,
 • umieszcza wydarzenia związane z działalnością Władysława Gębika w czasie i przestrzeni historycznej,
 • dostrzega wpływ, jaki wywarł Władysław Gębik na historię Kwidzyna,

dostrzega trudności z jakimi spotkał się Władysław Gębik i ma świadomość trudu jaki włożył w rozwój szkolnictwa na terenie Prus Wschodnich.

VI. Przebieg i forma konkursu:

 • Z każdej klasy poziomu 4-8 zgłaszają się uczniowie, którzy są zainteresowani uczestnictwem w konkursie.
 • Z każdego zespołu klasowego udział bierze jeden uczeń (reprezentant wybrany przez klasę).
 • Konkurs odbędzie się w formie pisemnej w szkole lub w przypadku nauczania zdalnego na platformie quizizz.com.
 • Test punktowany – wygrywa osoba, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

Ze wszystkich uczestników zostanie wyłonione 1, 2 oraz 3 miejsce.

VII. Terminarz konkursu:

 • do 18 marca 2022 r. zgłoszenie uczestnictwa poprzez LIBRUS u nauczycieli prowadzących lekcje historii w danej klasie.
 • 23 marca 2022 r. – quiz konkursowy przeprowadzony w formie pisemnego testu lub online w przypadku nauczania zdalnego.

Czerwiec 2022 r. – rozdanie nagród.

VIII. Nagrody:

 • Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

XIX. Szczegółowe dane kontaktowe do organizatorów:

Zapraszamy do udziału:

Dawid Reschke
Maria Botwicz
Monika Brzozowska
Małgorzata Sadura

https://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2022/02/1446379774_40-_Gebik.jpghttps://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2022/02/1446379774_40-_Gebik-150x150.jpgadminBez kategoriiREGULAMIN KONKURSU WŁADYSŁAW GĘBIK –GODNY WZÓR DO NAŚLADOWANIA   I. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie. II. Adresat: Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie. III. Cele konkursu: poszerzanie wśród uczniów wiedzy na temat życia i działalności Władysława Gębika, kultywowanie...Wtryna SP6 w Kwidzynie