CZYM JEST EDUKACJA ZDROWOTNA?
To proces, w trakcie którego wszyscy uczą się dbać o zdrowie własne i innych, dlatego w  naszej szkole koncentrujemy się na uświadamianiu związków między zdrowiem człowieka, a jego stylem życia oraz środowiskiem fizycznym i społecznym.
PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA realizujemy od września 2007.
Główny cel programu to stwarzanie przez szkołę warunków i sytuacji dydaktycznych umożliwiających realizację zdrowego stylu życia, a w konsekwencji doprowadzenie do poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny.

NASZ PROGRAM ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ETAPY DZIAŁAŃ:
· Edukacja zdrowotna
· Higiena. Higiena umysłowa
· Zdrowie psychiczne i rozwój społeczny
· Bezpieczeństwo i rodzina
· Komunikacja, partnerstwo, umiejętności prospołeczne
· Edukacja zdrowotna. Higiena odżywiania
· Aktywność ruchowa
· Bezpieczeństwo
· Życie bez nałogów
· Ekologia.

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie należy do sieci pomorskich szkół promujących zdrowie. Od kilku już lat, realizując zadania zawarte w programie promocji edukacji zdrowotnej, staramy się rozbudzać i kształtować świadomość zdrowotną naszych uczniów. Bardzo ważnym elementem tych działań jest współpraca wszystkich nauczycieli oraz wielu rodziców. Dzięki współpracy, rokrocznie w naszej szkole odbywają się ciekawe imprezy sportowo – rekreacyjne, festyny rodzinne, warsztaty edukacyjne. Uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły mają możliwość poznać zdrowe sposoby odżywiania się, spędzania czasu wolnego oraz skorzystać z bezpłatnych porad i szkoleń.
Realizując zadania wynikające z programu Szkoły Promującej Zdrowie szkoła wykonuje następujące działania:

 1. Zwiększenie aktywności ruchowej uczniów.

Uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział we wszystkich rekreacyjnych formach aktywności ruchowej:
· LDK (Lekkoatletyka dla Każdego)
· SOS (Siatkarskie Ośrodki Sportowe)
· KOSSM (Koszykarskie Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży)
· Rajdy piesze i rowerowe.

W szkole promowane są zachowania prozdrowotne uczniów pod kątem właściwego przygotowania do lekcji wychowania fizycznego i aktywnego w nich uczestnictwa. W  zajęciach wychowania fizycznego czynnie uczestniczy  około 80% uczniów.
Wszystkie klasy uczestniczą w wycieczkach integracyjno – krajoznawczych.
Uczniowie klas III – realizując godziny wychowania fizycznego – obowiązkowo uczęszczają na basen w ramach miejskiego programu nauki pływania.
Szkoła posiada bogatą ofertę sportowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Od roku szkolnego 2002/2003 funkcjonują w naszej szkole klasy sportowe o profilu piłki siatkowej i koszykowej, jak również pływacka i lekkoatletyczna, a ostatnio: piłki nożnej.

W szkole organizowane są następujące imprezy:
· Inauguracja Roku Sportowego
· Dzień sportu
· Turniej rozgrywek międzyklasowych
· Ćwicz razem z nami
· Dzień Dziecka na sportowo.

Zmiana nawyków żywieniowych – promocja zdrowej żywności.

W szkole organizowane następujące imprezy:
· Jesień porą kolorów, witamin i smaków
· Witaminy wiosną
· Promocja zdrowej żywności na Festynie Szkolnym przygotowana przez uczniów i ich rodziców.
W szkole prowadzona jest konsekwentnie akcja „Mleko w szkole”. Szkoła przystąpiła także do akcji ogólnopolskiej „Warzywa i owoce w szkole”.
Szkoła realizuje własny program – „Druga i trzecia przerwa, na drugie śniadanie”.

Wykorzystując pomoc państwa w zakresie dożywiania, placówka realizuje wieloletni program dotyczący dożywiania uczniów w szkole.

III. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
· W szkole konsekwentnie przestrzega się obowiązku zmiany odzieży na zajęciach wychowania fizycznego oraz obuwia na terenie szkoły
· W ramach godzin z wychowawcą, lekcji przyrody, wychowania do życia w rodzinie

i wychowania fizycznego prowadzone są zajęcia propagujące zdrowy styl życia oraz profilaktyczne w kierunku zapobiegania chorobom i urazom
· Szkoła realizuje programy: „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę”, „Profilaktyka Próchnicy Zębów”

 • Szkoła wspiera także uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych w formie zajęć kinezyterapii, gimnastyki korekcyjnej i innych.
 1. Szkolny Program Profilaktyki.
  · „Dobry Wybór”. Program profilaktyczno – edukacyjny
  · Bezpieczna i Przyjazna Szkoła
  · Program „Spójrz Inaczej” oraz „Spójrz Inaczej na Agresję” realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przemocy.
 2. Inne działania szkoły mające na celu poprawę klimatu społecznego.
  Szkoła organizuje liczne imprezy integracyjne:
  · Ślubowanie uczniów klasy I – uroczyste przyjęcie w poczet szkoły nowych członków społeczności szkolnej
  · Wigilia Szkolna – impreza ogólnoszkolna, w której co roku uczestniczą zaproszeni nauczyciele – emeryci, przyjaciele szkoły oraz liczne grono rodziców i dziadków uczniów. Impreza ta ma charakter integracyjny, łączy społeczność szkolną ze społecznością lokalną. Wigilię szkolną rozpoczynają Jasełka, a kończy wspólne dzielenie się opłatkiem, spożywanie posiłków z wigilijnego stołu
  · Zabawa karnawałowo – choinkowa – uczestniczą w niej uczniowie ze wszystkich klas oraz rodzice przygotowujący smaczny poczęstunek. Obowiązkowo odbywa się konkurs na króla i  królową balu.
  · Dzień Babci i Dziadka – występy artystyczne przygotowane przez wszystkich uczniów klas młodszych
  · Święto wiosny
  · Festyn rodzinny, w którym uczestniczą wszystkie podmioty szkoły. Impreza o charakterze integracyjno – edukacyjnym podsumowująca roczną pracę szkoły.
  · Festyn integracyjny- impreza plenerowa organizowana dla klas integracyjnych ze wszystkich poziomów klasowych.

2012/2013

Produktem ubocznym cywilizacji jest hałas. Problem hałasu dotyka około 20% populacji. Choroby związane z nim to nerwice, stres, niedosłuch i głuchota. W jaki sposób postępować, aby nie przekraczać norm społecznych?

W obecnym roku szkolnym szkoła postanowiła wydać walkę zjawisku, które osłabia możliwości, powoduje obniżenie koncentracji, bóle głowy oraz wpływa negatywnie na układ nerwowy powodując zmęczenie i w skrajnych przypadkach również złość i agresję.

Chodzi o HAŁAS.

Opracowany został „Program walki z hałasem w szkole” obejmujący lata 2012-2014, bo przecież każdy człowiek potrzebuje spokoju i możliwości wypoczynku w ciszy, a szkoła to miejsce, w którym dzieci spędzają kilka godzin dziennie.

Przerwy, kiedy dzieci biegają, rozmawiają czy grają powinny być czasem odpoczynku, ale jeśli kilkuset uczniów wyjdzie w tym samym czasie na korytarz szkolny to hałas, jaki powodują – na określonej, zamkniętej powierzchni – może sięgać nawet 110 decybeli. I jest to już poziom szkodliwy. Długotrwałe przebywanie w takim hałasie może nawet doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

Przeprowadzone zostały akcje profilaktyczne, np. „Zielone światło dla ciszy”, „Pomarańczowe światło dla hałasu”, „Czerwone światło – przeciw hałasowi”.

Przez cały rok trwała realizacja programu „Zdrowy styl życia na 6” w ramach ogólnopolskiego projektu (wspieranego przez Sanepid) – „Trzymaj formę”. Klasy realizowały comiesięczne zadania propagujące aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie, które zostały podsumowane m.in. w ramach turnieju dla klas IV „Wiosenne budzenie umysłu i ciała”. Szeroko rozumiana promocja zdrowego trybu życia wybrzmiała podczas tradycyjnych pikników: III Rodzinnego pod hasłem „Rodzinko Trzymaj Formę” oraz XI Integracyjnego.

W ramach obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć sportowych:

– powstały klasy o profilu piłki siatkowej oraz piłki koszykowej

Sport sposobem na nudę czyli unihokej dziewcząt i chłopców

– tenis stołowy

– sztafety pływackie

– biegi przełajowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/2014

Obecny rok upłynął w naszej szkole również pod hasłem walki z hałasem. Przeprowadzono akcje i zapowiedzi przez szkolny radiowęzeł, opracowano gazetki tematyczne i plakaty.

W klasach I-III dominowały także działania związane z profilaktyką antynikotynową w  ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę”, natomiast w klasach IV-VI – „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „Trzymaj formę”.

We wszystkich klasach, raz w miesiącu, w ramach programu „Profilaktyka Próchnicy Zębów” prowadzona była fluoryzacja.

Szkoła, mocno stawiając na promocję zdrowia i poprawę sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, utrzymała realizację programu „Zdrowy Styl Życia na 6” w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu wspieranego przez PSSE „Trzymaj Formę”.

Dodatkowo przejawiały się te działania poprzez wystawę „Jesień – pora witamin kolorów i smaków” oraz kampanie promocyjne:

– Śniadanie daje moc

– II przerwa na II śniadanie

– Mleko w szkole

– Owoce w szkole.

Nauczyciele – wychowawcy przeprowadzili pedagogizacje dla rodziców o tematyce prozdrowotnej oraz na temat zdrowego odżywiania w poszczególnych grupach wiekowych.

W klasach I –VI odbyło się łącznie 98 wycieczek edukacyjnych, krajoznawczych, kulturalnych, rekreacyjno – sportowych i rowerowych, w tym 80 wyjazdowych poza Kwidzyn i 16 w okolicach Kwidzyna.

Uczniowie klas VI przez cały rok szkolny 2012/2013, w ramach programu wychowawczo – edukacyjnego „Dobry Wybór”, posiedli niezbędną wiedzę dotyczącą używek i dopalaczy, szkodliwego wpływu na zdrowie i konsekwencji ich spożywania, jak również umiejętności utrzymania prawidłowych relacji z drugim człowiekiem i – co ważne – wpływu działalności każdego człowieka na środowisko naturalne w rozumieniu nie tylko lokalnym, ale i globalnym.

Program o zasięgu miejskim wygrała klasa VI C zajmując I miejsce.

I – jak co roku – nasza szkoła brała czynny udział w wielu turniejach i zawodach sportowych zajmując:

– w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – miejsce II

– w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – miejsce I

– w Sportowych Igrzyskach Miasta – miejsce I.

2014/2015

W ramach podnoszenia świadomości i dbałości o zdrowie własne i innych uczniowie ze swoimi wychowawcami brali udział w ogólnoszkolnej akcji walki z hałasem pod hasłem „Aktywne przerwy”, w ramach której samorządy klasowe przygotowywały ofertę aktywnego zagospodarowania czasu wolnego podczas przerw międzylekcyjnych. Korzystano z form takich jak wspólne tańce na korytarzach i tarasie, uczestnictwo w konkursach, na przykład rozwiązywanie zagadek logicznych czy słuchanie audiobooków.

Podczas realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie w klasach V – VI poruszano tematy z zakresu:

– cyberprzemocy

– przeciwdziałania substancjom psychoaktywnym

– profilaktyki uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu.

Szkoła Promująca Zdrowie nawiązała współpracę z teatrem Fundacja Grupa T z  Torunia, w efekcie czego dnia 30 kwietnia 2015 roku nastąpiła prezentacja spektaklu profilaktycznego pt. „Mniam, mniam”, który poruszał zagadnienia zdrowotne. Przedstawienie obejrzało 124 uczniów.

Z uwagi na problemy uczniów z dostosowaniem odzieży do warunków pogodowych wprowadzono sygnalizację świetlną informującą o stanie pogody:

– kolor czerwony – nie wychodzimy na boisko z uwagi na niekorzystną pogodę

– kolor pomarańczowy – zakładamy okrycia wierzchnie

– kolor zielony – ładna pogoda, można wyjść bez kurtek.

W ramach współpracy z Sanepidem i w trosce o upowszechnienie wiedzy na temat zdrowego odżywiania nasza szkoła stała się współorganizatorem Miejskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Szukamy Mistrza Kanapki”.

Przez cały rok szkolny kontynuowaliśmy zapoczątkowane w poprzednich latach kampanie promocyjne: Śniadanie daje moc, II przerwa na II śniadanie, Mleko w szkole, Owoce i warzywa w szkole. W efekcie czego uczniowie klas I-III licznie wzięli udział w konkursie plastycznym upowszechniającym wiedzę dzieci na temat zdrowego odżywiania.

Uczniowie klas I – VI mogli rozwijać swoje zainteresowania sportowe w  przygotowanych dla nich zajęciach:

– nauczanie i doskonalenie pływania – klasy II – III

– gry i zabawy – klasy I II oraz IV –VI

– piłka koszykowa – klasy II – III oraz V – VI

– lekkoatletyka – klasy III – VI

– gry i zabawy z piłkami – dziewczęta z klas II – III.

W rywalizacji końcowej miejskiego programu profilaktycznego „Dobry Wybór” uczniowie klasy VI E zdobyli I miejsce, a VI A – miejsce trzecie.

2015/2016

W bieżącym roku szkolnym kontynuowano działania związane z wprowadzonymi programami i kampaniami. Jednym z ważniejszych był opracowany plan dotyczący podjętej wcześniej walki z hałasem dla Szkoły Promującej Zdrowie:

– realizacja projektu: „Promocja zdrowia w społeczności szkolnej”

– problem priorytetowy: „Walka z hałasem”

– cel projektu: „Obniżenie poziomu hałasu w szkole”.

W ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” został zorganizowany konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa „Żyj zdrowo będzie kolorowo”. Dla rodziców zostały przygotowane materiały promocyjne umieszczone w formie gazetki.

Opracowany w naszej szkole i wdrożony pod hasłem „Aktywnie i świadomie po zdrowie” program zajął I miejsce w powiecie w konkursie „Na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym” w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”.

We współpracy z Powiślańską Wyższą Szkołą w Kwidzynie, przy udziale 56 ratowników, zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli oraz dla uczniów klas pierwszych, czwartych, piątych i szóstych.

Około stu uczniów klas IV – VI skorzystało ze zorganizowanych wyjazdów na przegląd i leczenie do Kliniki Stomatologii Mikroskopowej w Pruszczu Gdańskim.

Natomiast dzieci z klas młodszych zostały poddane profilaktycznemu badaniu dentystycznemu.

Na wszystkich poziomach odbyło się łącznie 49 wycieczek wyjazdowych turystyczno – krajoznawczych, 33 wyjścia poza szkołę w ramach zajęć edukacyjnych oraz 31 wyjazdów na konkursy, zawody i turnieje sportowe, w których uczniowie zostawali finalistami konkursów dydaktycznych oraz zdobywali wysokie miejsca w zawodach sportowych.

W efekcie zajęliśmy jako szkoła:

– miejsce III w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

– miejsce I w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

– miejsce I w Sportowych Igrzyskach Miasta.

Klasa VI E systematycznie realizując zadania programu wychowawczo – edukacyjnego „Dobry Wybór” zajęła I miejsce wśród wszystkich klas szóstych miasta Kwidzyna.

2016/2017

Koncentrowanie się na uświadamianiu związków między zdrowiem człowieka, a jego stylem życia oraz środowiskiem fizycznym i społecznym to działanie, które wspiera wieloletnią realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych związanych z edukacją zdrowotną, w trakcie których wszyscy uczą się dbać o zdrowie własne i innych. Obecny rok szkolny 2016/2017 obfitował różnorodnością konkursów, zawodów, zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz profilaktycznych związanych z szeroko rozumianą promocją zdrowia, które przyniosły między innymi:

– I miejsce w kategorii klas młodszych i I miejsce w kategorii klas starszych w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Szkoła bez przemocy – cyberprzemocy mówimy NIE!”

– I i III miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „Niebezpieczne wypadki na wsi”

– III miejsce w powiatowym konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”

– nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie „ Planeta Energii”

– I miejsce w miejskim konkursie profilaktycznym dla klas VI „Dobry Wybór”

– II miejsce w powiatowych zawodach dla klas I-III „Mały Olimpijczyk”

– III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki w Chełmnie

– II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Burmistrza Nidzicy

– II i III miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich „Nadzieje Olimpijskie”

– II miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych na 1000 m na etapie wojewódzkim.

W klasyfikacji końcowej, jako szkoła, zajęliśmy:

– miejsce I w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

– miejsce I w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

– miejsce I w  Sportowych Igrzyskach Miasta.

Dnia 5 kwietnia 2017 roku dla rodziców klas I – VI została przygotowana i  przeprowadzona pedagogizacja pod tytułem „Negatywne zjawiska w cyberprzestrzeni”. Wychowawcy – jak w latach poprzednich – prowadzili zajęcia dla dzieci i rodziców związane z walką z hałasem w szkole. Szeroko rozpropagowaliśmy Dzień Walki z Otyłością, Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Przeciwko Przemocy, Praw Człowieka i Ochrony Praw Dziecka.

2017/2018

W wyniku realizacji programu edukacyjnego, w ramach profilaktyki zdrowotnej, nasza szkoła otrzymała wojewódzki certyfikat SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE, który został nadany przez Kapitułę Wojewódzką, po wnikliwej analizie nadesłanej dokumentacji skrupulatnie opisującej wszystkie zaplanowane działania szkoły w tym zakresie.

Jest to wynik wieloletniej, systematycznej pracy związanej z programem dla szkół „Trzymaj Formę” oraz realizacji treści programu prozdrowotnego i wielu innych działań w zakresie profilaktyki, np.:

– program „Bezpieczny podróżnik”- podniesienie poziomu świadomości, co związane jest z problemem bezpiecznego podróżowania różnymi środkami transportu

– propagowanie zdrowego odżywiania poprzez zajęcia edukacyjno – profilaktyczne w  klasach I – VII oraz konkurs plastyczny i wystawę pokonkursową w klasach I – V

– „Długa przerwa na drugie śniadanie” – zwracanie uwagi na to, aby każde dziecko spożywało zdrowy posiłek, a nie słodycze

– „Mleko i owoce w szkole” – spożywanie owoców i warzyw, ich rola w diecie każdego człowieka, picie mleka podczas przerw śniadaniowych

– pomiar wysokości dzieci i dostosowywanie wysokości ławek i krzeseł do wzrostu uczniów na początku każdego semestru

– fluoryzacja zębów w ramach programu „Profilaktyka Próchnicy Zębów”

– program edukacji stomatologicznej dla klas I – II „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” – utrwalenie nawyku dbania o jamę ustną

– monitorowanie dostosowania  odzieży uczniów do warunków pogodowych – szkolna sygnalizacja świetlna

– kontynuacja szkolnej walki z hałasem z poparciem Rady Rodziców

– ewaluacja szkolnego programu profilaktyczno – wychowawczego

– udział w konkursach i zawodach sportowych

– Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie”- uczniowie podczas godzin z wychowawcą dyskutowali, przeprowadzali wywiady z osobami niepalącymi, obliczali miesięczne i roczne koszty palenia, tworzyli komiksy i wykonywali antyreklamy papierosów.

2018/2019

Szkoła ma realizować zadania związane nie tylko z kształceniem, ale również uczeniem postaw, dzięki którym dzieciom łatwiej jest wchodzić w dorosłe życie. Ogromnym wsparciem w tym procesie jest technologia i budowane dzięki niej kompetencje cyfrowe. W związku z  postępującą informatyzacją życia, szkoła podjęła nowe wyzwania (związane z  uświadamianiem dzieci i młodzieży) dotyczące zagrożeń związanych z rozwojem wysokiej techniki. Do takich działań należy się dobrze przygotować. Wobec powyższego w szkole przeprowadzono wiele badań ankietowych, między innymi:

– diagnoza dotycząca problematyki e-uzależnień w klasach V

– diagnoza dotycząca bezpieczeństwa  w klasach VI

– diagnoza dotycząca problematyki uzależnień w klasach VII.

Dnia 5 grudnia 2018 roku rodzice uczniów klas I – IV mogli skorzystać z  przygotowanego dla nich wykładu i prezentacji zatytułowanej „Bądź czujnym. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z treściami internetowymi”. Natomiast rodzice klas VI – VII zostali zaproszeni na pedagogizację zatytułowaną „Profilaktyka depresji i prób samobójczych”.

W ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie w klasach IV – VII poruszano tematy z zakresu: cyberprzemocy, przeciwdziałania substancjom psychoaktywnym, profilaktyki uzależnienia od gier komputerowych czy nowych mediów.

Uczniowie klas I – VI wzięli udział w V Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Szkoła bez przemocy – Bezpieczni w sieci”, w którym zdobyliśmy miejsca od I do III, w każdej kategorii wiekowej.

W czasie całego roku szkolnego realizowaliśmy też inne zadania w ramach edukacji prozdrowotnej. Nowym pomysłem było podzielenie przerw śniadaniowych: druga dla klas młodszych I – IV i trzecia dla V – VIII w celu zmniejszenia natężenia hałasu.

W trosce o samopoczucie i komfort nauki podczas upałów zainstalowano kotary odbijające słońce w oknach na szkolnych korytarzach, ustawiono dodatkowe punkty z wodą do picia, a uczniom rozdawano chłodne jogurty.

Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dotyczące znaczenia i potrzeby picia wody, uświadamiając rolę wody w organizmie.

Szkoła włączyła się w akcję „Plecak” – ważenie plecaków w celu przeciwdziałaniu wadom postawy u dzieci. Każdy uczeń w naszej szkole ma szafkę i nie jest konieczne, by dźwigał wszystkie podręczniki i zeszyty każdego dnia. Akcja ma na celu uświadomienie dzieciom i rodzicom, jak ważne jest prawidłowe pakowanie plecaka, z którego należy codziennie usuwać zbędne przedmioty.

2019/2020

Zdrowie człowieka jest wartością, zasobem i środkiem do codziennego życia. Dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia, zamierzenia, aspiracje, rozwijać się, zmieniać środowisko, tworzyć dobra materialne i kulturalne, dlatego Szkoła Promująca Zdrowie jest wielką inwestycją nie tylko w zdrowie, ale też w edukację młodego pokolenia. Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie wyniki.

Mimo trudnego, w połowie pandemicznego, roku szkolnego praca z uczniem zdolnym dała nam wielu finalistów i laureatów w takich przedmiotach jak: biologia, fizyka, informatyka, język angielski czy geografia, a w sporcie finalistów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej: V miejsce w koszykówce 3×3, VII miejsce w biegach przełajowych, a w klasyfikacji końcowej XIV miejsce na 355 szkół!

Konsekwentnie realizowaliśmy wszystkie założenia i działania zaplanowane na rok 2019/2020.

Klasy I odwiedził strażnik miejski i przeprowadził zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i  odpowiedniego zachowania wobec psów. Bohaterem spotkania był oczywiście specjalnie wytresowany pies. Policjanci ruchu drogowego kilkukrotnie odwiedzili najmłodszych uczniów i przeprowadzili zajęcia realizowane w ramach Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego pod tytułem „Uczę się bezpieczeństwa”.

Klasy VIII wzięły udział w warsztatach pt. „W ciąży ani kieliszka” w ramach kampanii „STOP FAS” (we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym).

Dla klas VII – VIII przygotowano wykład interaktywny pt. „Szkoła wolna od dyskryminacji – pierwsze kroki”.

Dziewczęta z klas VI miały możliwość skorzystania ze szczepień profilaktycznych przeciwko HPV.

Chętni uczniowie z klas I – VIII mogli skorzystać z przygotowanych i zorganizowanych wyjazdów do kliniki stomatologicznej w Pruszczu Gdańskim.

Przez cały rok szkolny staraliśmy się realizować wcześniej rozpoczęte akcje i programy związane z promocją zdrowia np. ”Druga i trzecia przerwa na śniadanie”, „Mleko w szkole”, „Warzywa i owoce w szkole”, akcja „Plecak”, „Profilaktyka Próchnicy Zębów”, badania profilaktyczne i przesiewowe uczniów, a także zajęcia uświadamiające rolę wody w  organizmie.

2020/2021

Obecny rok szkolny, niestety, różnił się całkowicie od lat poprzednich. Na stronach ministerialnych zamieszczono poradnik „ Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow–poradnik-men

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników dyrekcja szkoły systematycznie zamieszczała informacje, ogłoszenia i zalecenia. Wszelkie priorytety zostały zawarte w  „Procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii covid – 19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Gębika w Kwidzynie”. Oprócz tego zostały zachowane wszelkie zasady reżimu sanitarnego, w tym rozmieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym. Wychowawcy w klasach prowadzili zajęcia nt. „Organizacji pracy szkoły w  okresie pandemii – przypomnienie wybranych zagadnień. Jak zapobiegać chorobom?”, „Czy znam procedury związane z covid 19 – co zrobić, by nie zachorować?”, „Właściwe odżywianie.”, „Jak pomóc w niebezpieczeństwie?” oraz „Co zrobić, aby zdalna nauka nie była koszmarem?” – w oparciu o prezentacje przygotowane przez szkolnego psychologa oraz materiały własne dostosowane do potrzeb i różnorodności dzieci .

Pomimo trudności pandemicznych i pracy online program Szkoły Promującej Zdrowie nie został zarzucony.

W ramach godzin wychowania fizycznego były prowadzone zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w klasach I – VIII.

Program #AkcjaDonacja (pod patronatem PCK i marki Always) to ważna akcja koordynowana przez pielęgniarkę szkolną, a skierowana do dziewcząt klas VI – VIII. Z  najnowszych badań Procter&Gamble dotyczących ubóstwa menstruacyjnego wynika, iż niemal 1 na 6 dziewcząt w Polsce opuściła zajęcia lekcyjne podczas miesiączki z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych.

https://pck.pl/kampanie/akcjadonacja/

Podczas pracy online, w ramach spotkań z klasami i rodzicami, nauczyciele wykorzystywali materiały zamieszczane na stronie internetowej szkoły, np.:

– Światowy Dzień Trzeźwości – akcja informacyjno-profilaktyczna

– Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – akcja informacyjno-profilaktyczna

– Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego akcja informacyjno-profilaktyczna

W ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w klasach I-IV wychowawcy skorzystali z prezentacji pn. „Motywacja. Co zrobić, żeby mi się chciało chcieć, tak jak mi się nie chce”, a w klasach V – VIII zajęcia pn. „Metody efektywnego uczenia się”, “Jak się uczyć i wszystko pamiętać”, “Jak się uczyć, aby się nauczyć”.

Po powrocie do szkoły z nauczania zdalnego we wszystkich klasach prowadzone były zajęcia integrujące zespół klasowy, wzmacniające więzi rówieśnicze ułatwiające powrót do życia społecznego oraz przypominające stosowanie procedur związanych z covid-19. Pielęgniarka szkolna przeprowadziła monitorowanie wskaźników wagowych dzieci w  związku z nauczaniem zdalnym w dobie covidu.

Podczas zajęć edukacyjnych dla klas II realizowanych w ramach Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego pt. „Uczę się bezpieczeństwa”, policjanci ruchu drogowego odwiedzali uczniów i przeprowadzali zajęcia dotyczące przestrzegania zasad ruchu drogowego i  bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz bezpieczeństwa w sieci.

https://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2021/07/vegetable-juices-1725835_1280-1-1024x682.jpghttps://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2021/07/vegetable-juices-1725835_1280-1-150x150.jpgadminBez kategoriiCZYM JEST EDUKACJA ZDROWOTNA? To proces, w trakcie którego wszyscy uczą się dbać o zdrowie własne i innych, dlatego w  naszej szkole koncentrujemy się na uświadamianiu związków między zdrowiem człowieka, a jego stylem życia oraz środowiskiem fizycznym i społecznym. PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA realizujemy od września 2007. Główny cel programu to stwarzanie przez...Wtryna SP6 w Kwidzynie