W roku szkolnym 2020/2021 kolejny raz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie biorą udział w programie  profilaktyczno-edukacyjnym „Dobry Wybór”.

Celem programu jest zdobycie wiedzy na temat szkodliwości środków psychoaktywnych na organizm młodego człowieka oraz budowanie pozytywnego stosunku do życia wolnego od używek.

Odbiorcami programu są obecnie klasy VII, które rozpoczęły realizację programu w zeszłym roku szkolnym będąc w klasie VI.  Wybuch pandemii spowodował przerwanie wykonywania zadań.

Od marca 2021r. uczniowie kontynuują  etap III – WALKĘ. Zadania dotyczą obszaru „SPOŁECZNOŚĆ”.

adminBez kategoriiW roku szkolnym 2020/2021 kolejny raz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie biorą udział w programie  profilaktyczno-edukacyjnym „Dobry Wybór”. Celem programu jest zdobycie wiedzy na temat szkodliwości środków psychoaktywnych na organizm młodego człowieka oraz budowanie pozytywnego stosunku do życia wolnego od używek. Odbiorcami programu są obecnie klasy VII, które rozpoczęły...Wtryna SP6 w Kwidzynie