Za sprawą koronawirusa sytuacja w kraju jest bardzo dynamiczna. Podobnie dzieje się w edukacji. Trudno nam zrozumieć, żyjemy w stresie, niepotrzebnie podkręcamy emocje. Nikt z nas nie był na to przygotowany.

Od poniedziałku jesteśmy zdani na komunikowanie się głównie tą drogą. Rodzi się mnóstwo pomysłów, rozwiązań, nie zawsze skutecznych i zrozumiałych. Na pewno wszyscy chcemy dobrze.

Oczekujemy na wydanie rozporządzenia MEN w sprawie zdalnego nauczania.

Do tego czasu prowadzone nauczanie jest powtarzaniem i utrwalaniem dotychczasowej wiedzy. Nie ma obowiązku samodzielnego opracowania i nauki nowych tematów. Nauczyciele proponują różne formy aktywności.

Mamy świadomość, że z różnych powodów nie wszyscy uczniowie mają dostęp do internetu, platform edukacyjnych. Udział w lekcjach on-line jest jeszcze dobrowolny, a ocenianiu mogą podlegać zrealizowane wcześniej w szkole treści. Nie jest wpisywana nieobecność, gdy uczeń nie podejmie zaproponowanej przez nauczyciela aktywności. Przesyłane do wykonania zadania i karty pracy nie są obligatoryjne. Mogą dotyczyć materiału, który został już omówiony, powinien służyć utrwaleniu i powtórzeniu zdobytych wcześniej wiadomości. Nauczyciele nie wymagają odrabiania wszystkich prac domowych jednego dnia.

W sytuacji zbytniego obciążenia pracami domowymi i jakichkolwiek trudności, najlepiej zwracać się do konkretnego nauczyciela lub wychowawcy klasy.

Praca domowa na weekend NIE JEST obowiązkowa.

Przeżyjmy ten czas bez niepotrzebnych nerwów, wspierając się i pomagając wzajemnie.

Bądźmy dla siebie lepsi, życzliwi i uprzejmi, a żyć nam będzie lżej.

Uśmiechajmy się do siebie, pamiętając, że uśmiech to krzywa, która wszystko prostuje.

Pozdrawiam serdecznie.

Lidia Nowacka – dyrektor szkoły.

adminBez kategoriiZa sprawą koronawirusa sytuacja w kraju jest bardzo dynamiczna. Podobnie dzieje się w edukacji. Trudno nam zrozumieć, żyjemy w stresie, niepotrzebnie podkręcamy emocje. Nikt z nas nie był na to przygotowany. Od poniedziałku jesteśmy zdani na komunikowanie się głównie tą drogą. Rodzi się mnóstwo pomysłów, rozwiązań, nie zawsze skutecznych i...Wtryna SP6 w Kwidzynie