Zajęcia szachowe prowadzone są w naszej szkole od 2018 roku.
Od września 2019 r. szkoła bierze udział w projekcie Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
Osobami uprawnionymi do prowadzenia zajęć, po przejściu stosownego szkolenia są: p. Lidia Nowacka, p. Ewa Wiercińska i p. Paweł Walor.
Oprócz zajęć dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, które prowadzone są w ramach zajęć lekcyjnych, odbywają się  także dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia szachowe dla klas starszych.
Nauka gry w szachy wspomaga u uczniów rozwój psychiczny i intelektualny: rozwój zainteresowań – dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozu­mowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość; aktywność twórcza – specyfika gry w szachy wy­klucza odtwórcze traktowanie tego zagadnienia, dziecko samo kreuje wydarzenia na sza­chownicy i ponosi za nie odpowiedzialność; rozwój pamięci i uwagi – główną umiejętnością w szachach jest zdolność zreasumowania każdej pozycji w spo­sób dynamiczny, w kategoriach najważniejszych jej elementów; rozwój wyobraźni wzrokowej i koncentracji; myślenie logiczno-wyobrażeniowe; rozwój pozytywnych sfer osobowości – szachy wykształcają poczucie obiektywizmu, uznawanie innych ludzi, uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia; konsekwencja i wytrwałość w działaniu – dzieci mające styczność z szachami, zupełnie inaczej podchodzą do porażek.
Jak widać, szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Dlatego rozpoczęcie nauki gry w szachy od najmłodszych lat wpływa wszechstronnie na rozwój dzieci. W naszej szkole mamy tego świadomość i promujemy tę królewską grę.
Zapraszamy do nas. Ewa Wiercińska.

https://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2022/02/szachy-1024x576.jpghttps://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2022/02/szachy-150x150.jpgadminBez kategoriiZajęcia szachowe prowadzone są w naszej szkole od 2018 roku. Od września 2019 r. szkoła bierze udział w projekcie Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Osobami uprawnionymi do prowadzenia zajęć, po przejściu stosownego szkolenia są: p. Lidia Nowacka, p. Ewa Wiercińska i p. Paweł Walor. Oprócz zajęć dla uczniów edukacji...Wtryna SP6 w Kwidzynie