Terminarz organizacji roku szkolnego

Terminy

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r. potrwa 12 dni (1 stycznia wypada w piątek, uczniowie w szkołach – w poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku)
 • Ferie zimowe pomorskie: 1 – 14 lutego 2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
 • Egzamin ósmoklasisty:  25-27 maja 2021 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
 • Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od nauki:

 • 11 listopada 2020(środa): Narodowe Święto Niepodległości
 • 1 stycznia 2021(piątek): Nowy Rok
 • 6 stycznia 2021(środa): Święto Trzech Króli
 • 3 maja 2021(poniedziałek): Święto Konstytucji 3 Maja
 • 3 czerwca 2021(czwartek): Boże Ciało

Dni opiekuńcze: 2 XI, 4- 5 I, 30 IV, 25- 26-27 V – 3 dni – egzamin 8-klasisty, 4 VI

Terminarz oceniania i klasyfikacji

I półrocze (1 września – 15 stycznia) II półrocze (16 stycznia – 18 czerwca)
Do 11 września – zapoznanie uczniów i ich rodziców z WSO, PSO

14 września – wybory do Rady Rodziców

Do 28 września – ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego przez RR

Do 7 grudnia – pisemne powiadomienie uczniów i ich rodziców o zagrożeniach semestralnych (nieklasyfikowanie, oceny niedostateczne, naganne i nieodpowiednie zachowanie)

Do 7 stycznia – powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach na I półrocze

Do 15 stycznia – wystawienie ocen za I półrocze

18 stycznia – rada pedagogiczna klasyfikacyjna

25 stycznia – wywiadówki

Do 10 maja – pisemne powiadomienie uczniów i ich rodziców o zagrożeniach końcowo-rocznych (nieklasyfikowanie, oceny niedostateczne, naganne i nieodpowiednie zachowanie, niepromowanie)

Do 10 czerwca – powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach

18 czerwca – wystawienie ocen

21 czerwca – rada pedagogiczna klasyfikacyjna,

28 czerwca – rada pedagogiczna podsumowująca, roczna

Terminarz ogólnoszkolnych konsultacji dla rodziców, zebrań klasowych, Rady Rodziców, pedagogizacji.

I półrocze (1 września – 15 stycznia) II półrocze (16 stycznia – 18 czerwca)
7-10 IX – obowiązkowe zebrania z wychowawcami, wybory do rad klasowych, RR; sprawy organizacji roku szk., umowy klasowe, zgody rodziców i in.; terminarz i tematyka spotkań, imprez, wycieczek

14 IX – wybory do RR; sprawy organizacyjne, ustalenie terminarza, plany pracy, przydział zadań na rok szk., tematyka pedagogizacji

28 IX zebranie RR; ewaluacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

5 X, 2 XI, 7 XII, 7 I – konsultacje dla rodziców

25 I obowiązkowa wywiadówka; pedagogizacje

28 I – konsultacje dla rodziców; zebranie RR podsumowanie działalności za I półrocze

1 III – konsultacje dla rodziców;

19 III – spotkania z rodzicami przyszłych 1.klasistów,

12 IV konsultacje dla rodziców;

10 V – konsultacje dla rodziców

10 VI – konsultacje dla rodziców); zebranie RR; podsumowanie działalności roczne

Konsultacje ogólnoszkolne dla rodziców: pierwszy poniedziałek miesiąca kl.I-IV godz.1530–1630; kl.V-VIII –godz.1630–1730 FORMA ZDALNA; indywidualne spotkania po umówieniu z nauczycielem. Zebrania klasowe i pedagogizacje – kl. I-IV godz.1530 – 1630; kl. V- VIII – godz. 1630 – 1730 FORMA ZDALNA wg potrzeb, w termin ustalony przez wych. klasy z rodzicami; zgłoszenie dyrekcji szkoły. Protokoły (wnioski) z zebrań – złożone w sekretariacie szkoły w ciągu 3 dni

Aneks nr 1 

Terminarz organizacji roku szkolnego

 1. a) Terminy

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r.

Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r. potrwa 12 dni

Nowy Rok: 1 stycznia 2021 r.

Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe: 4- 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Święto Konstytucji 3 Maja: 3 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty: 25-26-27 maja 2021 r. godz. 9.00/ j.polski, matematyka, język obcy nowożytny

Boże Ciało: 3 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dni opiekuńcze:  25- 26-27 V – 3 dni – egzamin 8-klasisty oraz zaopiniowane przez Radę Rodziców: 2 XI, 30 IV , 4 VI

 1. b) Apele, akademie, imprezy szkolne

Dni Integracji na 4 Pory Roku, Dni Kulturalne Szóstki – prezentacje uczniów podczas akademii, klasowych spotkań on-line

JESIENNE DNI INTEGRACJI – Wrzesień miesiącem integracji klasowej

1 września (wt.) rozpoczęcie roku szkolnego, Ślubowanie Klas Pierwszych; rocznica wybuchu II Wojny Światowej;

17 września (cz.) -rocznica agresji ZSRR na Polskę

Luty miesiącem pisania opowiadań

14 lutego – Walentynki

 

Październik miesiącem oszczędzania i dobroci dla zwierząt (zbiórka surowców wtórnych, karmy dla zwierząt)

14 X (śr.) Dzień Edukacji Narodowej on line

WIOSENNE DNI INTEGRACJI i DNI KULTURALNE SZÓSTKI

Marzec miesiącem kultury i sztuki (prezent. talentów artystycznych: muzyczne, taneczne, malarskie)

1 marca (pon.) –Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

18-19 III (czw.-pt.) Szkoła dla przedszkola/ zapisy do klas I

26 III (pt.) –rocznica śmierci Patrona szkoły dra Wł. Gębika

Listopad miesiącem pamięci o zmarłych, pamięci narodowej

11 listopada (śr.) – Święto Niepodległości

Kwiecień miesiącem promocji zdrowego stylu życia, świąteczne zwyczaje

10 kwietnia – rocznica zbrodni katyńskiej, katastrofy smoleńskiej

ZIMOWE DNI INTEGRACJI

Grudzień miesiącem książki i czytelnika (Książka na długie zimowe wieczory)

17-18 grudnia (cz.- pt.) – Jasełka, wigilie klasowe z wych.; noworoczne postanowienia – on line

Maj miesiącem miłości i rodziny

30 kwietnia/Majowe Święta/1-3 V Święto Pracy, Dzień Flagi, Konstytucji 3 Maja, NMP

25-27 V 2021 r. Egzamin 8.klasisty

26 V (śr.) Dzień Matki

1 VI (pon.) Dzień Rodziny, Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego, Piknik integracyjny

Styczeń miesiącem nauki i rozrywki (Stare i nowe gry i zabawy stolikowe)

21-22 I (cz.-pt.) Święto Babci i Dziadka

LETNIE DNI INTEGRACJI

Czerwiec miesiącem turystyki i rekreacji (organizacja wyjść i wycieczek klasowych)

15 VI (wt.) Święto Szkoły, rocznica urodzin Wł. Gębika, Nadania Szkole Sztandaru i Imienia; przygotowania do Jubileuszu 60-lecia szkoły

23 VI Dzień Ojca (śr.)

25 czerwca (pt.) – zakończenie roku szkolnego

 1. c) Terminarz oceniania i klasyfikacji
I półrocze (1 września – 27 stycznia) II półrocze (28 stycznia – 18 czerwca)
Do 11 września – zapoznanie uczniów i ich rodziców z WZO, PZO

14 września– wybory do Rady Rodziców

Do 28 września – ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego przez RR

Do 18 grudnia – pisemne powiadomienie uczniów i ich rodziców o zagrożeniach semestralnych (nieklasyfikowanie, oceny niedostateczne, naganne i nieodpowiednie zachowanie)

Do 21 stycznia – powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach na I półrocze

Do 27 stycznia – wystawienie ocen za I półrocze

28 stycznia– rada pedagogiczna klasyfikacyjna

29 stycznia – wywiadówki

Do 10 maja – pisemne powiadomienie uczniów i ich rodziców o zagrożeniach końcowo-rocznych (nieklasyfikowanie, oceny niedostateczne, naganne i nieodpowiednie zachowanie, niepromowanie)

Do 10 czerwca – powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach

18 czerwca – wystawienie ocen

21 czerwca – rada pedagogiczna klasyfikacyjna,

28 czerwca – rada pedagogiczna podsumowująca, roczna

 1. d) Terminarz ogólnoszkolnych konsultacji dla rodziców, zebrań klasowych, Rady Rodziców, pedagogizacji.
I półrocze (1 września – 27 stycznia)                                       II półrocze (28 stycznia – 18 czerwca)
7-10 IX – obowiązkowe zebrania z wychowawcami, wybory do rad klasowych, RR; sprawy organizacji roku szk., umowy klasowe, zgody rodziców i in.; terminarz i tematyka spotkań, imprez, wycieczek

14 IX – wybory do RR; sprawy organizacyjne, ustalenie terminarza, plany pracy, przydział zadań na rok szk., tematyka pedagogizacji

28 IX – zebranie RR; ewaluacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

5 X, 2 XI, 18 XII,  21 I –konsultacje dla rodziców

28 I – zebranie RR podsumowanie działalności za I półrocze

29 I – obowiązkowa wywiadówka; pedagogizacje

1 III – konsultacje dla rodziców;

19 III – spotkania z rodzicami przyszłych 1.klasistów,

12 IV – konsultacje dla rodziców;

10 V – konsultacje dla rodziców

10 VI – konsultacje dla rodziców); zebranie RR; podsumowanie działalności roczne

Konsultacje ogólnoszkolne dla rodziców: pierwszy poniedziałek miesiąca kl. I-IV godz.1530 – 1630;

kl. V- VIII –godz. 1630 – 1730 FORMA ZDALNA; indywidualne spotkania – po umówieniu z nauczycielem

Zebrania klasowe i pedagogizacje – kl. I-IV godz.1530 – 1630; kl. V- VIII – godz. 1630 – 1730 – 

FORMA ZDALNA wg potrzeb, w termin ustalony przez wych. klasy z rodzicami; zgłoszenie dyrekcji szkoły.

Protokoły (wnioski) z zebrań – złożone w sekretariacie szkoły w ciągu 3 dni

Rady pedagogiczne: 31 VIII, 15 IX, 28 I, 18 II, 18 VI, 28 VI

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 obowiązujące od 1 września 2020 r. (do odwołania)
na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Gębika w Kwid
zynie

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872),

  II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
  1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
  2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
  3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
  4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły.
  5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika.
  6. Zapewnia codzienną dezynfekcję wykorzystywanych do zajęć pomocy dydaktycznych, sprzętu i przyborów sportowych.
  7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
  8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury dziecka/ pracownika przy wejściu do szkoły.
  III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
  Obowiązki nauczycieli:
  1. Pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze także w przypadku konieczności pracy zdalnej.
  2. Dbają o higienę rąk – często myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
  3. Przychodzą do szkoły na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji.
  4. Po dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku udają się do sali, w której będą mieli lekcję i czekają na uczniów.
  5. Wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
  6. Organizują wyjścia poszczególnych klas/grup uczniów na teren przyległy do szkoły tak, aby nie mieszały się ze sobą.
  7. Zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
  8. Unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, przy jednym urządzeniu, np. w sali gimnastycznej, na stołówce, w świetlicy, na placu zabaw.
  9. Przestrzegają zasad korzystania z placu zabaw, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym dotyczących zachowania dystansu społecznego.
  10. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
  11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe.
  12. Przeprowadzają dezynfekcję rąk uczniom wchodzącym do klasy.
  13. Przeprowadzają na bieżąco dezynfekcję przyborów do tablicy (markery, wskaźniki).
  14. Zwracają uwagę, by po każdej lekcji były wietrzone sale, w których odbywały się zajęcia, a w razie potrzeby wietrzy sale w ciągu zajęć.
  15. W przypadku deszczu i bardzo złych warunków atmosferycznych (pogodowych) pozostają z uczniami w klasie na czas przerwy. Wymagany ruch mogą zastąpić ćwiczeniami lub zabawami w lub przy ławkach.
  16. Z uwagi na brak możliwości dezynfekcji kredy ograniczają korzystanie z niej lub zakładają rękawice.
  17. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora placówki,
  Obowiązki pracowników obsługi:
  1. Przychodzą do pracy na określoną w grafiku godzinę i dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.
  2. Dbają o higienę rąk – często myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
  3. Zachowują dystans społeczny w kontakcie z innymi osobami w szkole. Są zaopatrzeni w maseczki lub przyłbice, rękawice i fartuchy.
  4. O godzinie 7.45 otwierają drzwi sal lekcyjnych i pozostawiają w nich klucz od wewnątrz.
  5. O godzinie 7.50 otwierają drzwi wejściowe do szkoły i wspomagają dyżur nauczycieli.
  6. Po sprzątnięciu sali i zdezynfekowaniu sprzętu po skończonych zajęciach zamykają drzwi na klucz i odnoszą do dyżurki.
  7. Wykonują prace porządkowe, wietrzą pomieszczenie, w którym pracują.
  8. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie przemywają środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
  9. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem.
  10. Zachowują szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
  11. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
  Obowiązki pracowników administracji:
  1. Przychodzą do pracy na określoną w grafiku godzinę i dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.
  2. Dbają o higienę rąk – często myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
  3. Zachowują dystans społeczny w kontakcie z innymi osobami w szkole. Są zaopatrzeni w maseczki lub przyłbice, rękawice.
  4. Wietrzą pomieszczenie, w którym pracują.
  5. Zachowują szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
  6. Zgodnie z grafikiem przyjmują interesantów, którzy zgłaszają się do dyżurki szkoły.
  7. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
  IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
  1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Gębika w Kwidzynie.
  2. Dostarczają do szkoły uzupełnione Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1.
  3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
  4. Zaopatrują swoje dzieci w środki ochrony osobistej, tj. maseczki lub przyłbice. Maseczka powinna być przechowywana w woreczku lub pudełku opisanym jego imieniem i na-zwiskiem.
  5. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do szkoły.
  6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  7. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do szkoły – nie wchodzi na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra.
  8. Dopilnowują, by dziecko przyszło do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
  9. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły. W przypadku braku takiej możliwości z uwagi na pracę powiadamiają pisemnie o upoważnieniu innej osoby.
  10. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID – 19
  1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę), bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowany do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
  2. Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 1,5 m odległości.
  3. Wychowawca/nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji i bezzwłocznie zawiadamia o niej rodziców ucznia.
  4. Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno– Epidemiologiczną w Kwidzynie.
  5. Pracownik, u którego w czasie pracy wystąpiły objawy chorobowe mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
  6. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki i bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
  7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
  8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
  VI. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:
  1. W okresie podwyższonego reżimu sanitarnego (pandemii Covid-19) ustala się pracę szkoły:
  a) Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach 7.30 – 15.30 i przechodzi w tryb pracy mieszanej:
  RODZICE: na miejscu w szkole – w godzinach 7.30 – 9.00 oraz 14.00 – 15.30.
  • Wejście główne do budynku (od ul. Grunwaldzkiej) zabezpieczone domofonem.
  • Po wejściu do budynku należy zgłosić się do okienka dyżurki (przy sekretariacie)
  • W pozostałych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny: 55 279 3444, przez e-dziennik lub e-mail: szostka@sp6.kwidzyn.pl .
  UCZNIOWIE:
  • Godz. 11.30 – 12.00 – klasy 1-3,
  • Godz. 13.30 – 14.00 – klasy 4-8,
  NAUCZYCIELE I PRACOWNICY: Godz. 7.30 – 9.00 oraz 12.00 – 13.30
  b) Godziny przyjęć interesantów przez DYREKCJĘ SZKOŁY, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie szkoły:
  • Dyrektor Lidia Nowacka – środa
  • Wicedyrektor Joanna Burandt- Oprawa – piątek
  • Wicedyrektor Mirosława Makul – poniedziałek
  c) Świetlica szkolna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 do 16.15, według ustalonego grafiku i obejmuje:
  • głównie uczniów z klas 1-3, których obydwoje rodzice pracują i nie mają możliwości zorganizowania innej opieki, np. nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki członka rodziny,
  • grupy świetlicowe, dla których wyznacza stałe sale,
  • sala nr 7 jest poranną świetlicą
  • rodzic/opiekun odbiera ze szkoły/świetlicy swoje dziecko po uprzednim poinformowaniu wychowawcy/ pracownika szkoły oczekując przy wejściu:
  – od ul. Sportowej, korzystając z dzwonka przy drzwiach,
  – głównym od ul. Grunwaldzkiej.
  d) Biblioteka szkolna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, wg ustalonego grafiku wypożyczeń dla poszczególnych poziomów klasowych,
  • zasady korzystania z biblioteki uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach,
  • uczeń może złożyć zamówienie/ rezerwację książki do wypożyczenia online, przez e-dziennik,
  • w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek bibliotekarze współpracują z wychowawcami klas.
  e) Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 11.30 – 14.30
  • obiady wydawane są według ustalonego grafiku (zmianowe wydawanie posiłków),
  • posiłki spożywanie są przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy,
  • po każdej grupie, po zmianowym wydawaniu posiłków, odbywa się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł,
  • dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach (drugie śniadanie).
  f) Gabinety dla nauczycieli – stosowanie zasady dystansu społecznego
  • korzystają z sali nr 7, 21, 24a, 016, 60, pokój nauczycieli w-f,
  • w czasie przerw (jeśli nie mają dyżurów) mogą przebywać w swoich salach.
  g) Izolatorium
  • wyznacza się na miejsce izolacji osób w sytuacji wystąpienia gorączki u ucznia lub pracownika szkoły salę nr 021.
  2. Kontakty z rodzicami
  a) Zebrania i konsultacje z rodzicami odbywają się on-line, w sposób zdalny, z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, platformy Teams.
  b) za zgodą dyrekcji szkoły dopuszcza się, by pierwsze zebranie z rodzicami mogło odbyć się na terenie szkoły, z zachowaniem dystansu społecznego, po ustaleniu warunków z nauczycielem i zastosowaniu obowiązujących procedur i środków ostrożności,
  c) rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły, odbierania wiadomości przesyłanych przez e-dziennik Librus
  3. Osoby z zewnątrz – ogranicza się przebywanie w szkole do niezbędnego minimum
  a) tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
  b) obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
  c) wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym i zgłaszają dyżurnemu pracownikowi,
  d) przemieszczają się w wyznaczonych obszarach (obowiązuje zakaz swobodnego przemieszczania się rodziców i osób postronnych po szkole).
  4. Wejścia do szkoły i wyjścia poszczególnych klas (grup) na teren przyległy do szkoły organizowane są tak, by dzieci nie mieszały się ze sobą. Ustala się oddzielne wejścia:
  a) dla uczniów klas 1, 2 i 3 b – weście od ul. Sportowej,
  b) dla osób niepełnosprawnych, nauczycieli i pracowników szkoły – wejście od parkingu (ul. Moniuszki)
  c) dla klas 3 i 4 – wejście o małego dziedzińca (przy placu zabaw),
  d) dla klas 5 i 6 – wejście z tarasu (lewe),
  e) dla klas 7 i 8 – wejścia z tarasu (prawe, koło windy),
  f) osoby postronne i rodzice wchodzą w ważnych sprawach wejściem głównym od ul. Grunwaldzkiej,
  g) dzieci uczęszczające rano do świetlicy wchodzą do szkoły wejściem z tarasu koło windy,
  h) rodzice nie wchodzą z dzieckiem do budynku szkoły,
  i) rodzic/opiekun prawny dziecka z klas 1 oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi szkoły przed wejściem do budynku,
  j) rodzic/prawny opiekun dziecka niepełnosprawnego, które wymaga dodatkowej opieki może wejść z dzieckiem do szkoły, zachowując dyscyplinę sanitarną ; przekazuje dziecko pod opiekę wyznaczonemu nauczycielowi,
  k) rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m w odniesieniu do pracowników szkoły i innych dzieci oraz ich rodziców,
  l) prowadzone jest mierzenie temperatury osobom wchodzącym na teren szkoły i dezynfekcja rąk,
  m) Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony (powyżej 37,9 st.), nie zostanie w tym dniu przyjęte do szkoły,
  n) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  5. Na terenie szkoły ustala się:
  a) w salach przy drzwiach lub na biurku nauczyciela znajdują się opisane pojemniki ze środkiem dezynfekującym do rąk,
  b) przerwy uczniowie spędzają na świeżym powietrzu na terenie przyszkolnym, w wyznaczonych strefach, pod opieką nauczycieli dyżurnych, a w przypadku deszczu pozostają w sali, w której odbywają się zajęcia,
  c) przerwy dla uczniów klas 1-3 organizuje wychowawca tak, by nie stykali się ze starszymi klasami,
  d) wszystkie zajęcia uczniów klas 1-3 odbywają się w jednej sali, bez przemieszczania,
  e) uczniowie klas 1-3 pozostawiają w klasie wszystkie swoje przybory i okrycia,
  f) zajęcia uczniów klas 4-8 odbywają się w sali, za którą odpowiada wychowawca klasy,
  g) zezwala się na realizację zajęć w plenerze, przy zachowaniu dystansu społecznego 1,5 m;
  h) zajęcia w-f, jeśli pozwoli na to pogoda, będą odbywały się na świeżym powietrzu – na terenie szkoły oraz stadionu,
  i) lekcje informatyki mogą odbywać się z wykorzystaniem mobilnej pracowni.
  6. W kwestii zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ustala się:
  a) częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) obowiązkowe wietrzenie sal po każdej lekcji,
  c) w czasie przerwy w budynku szkoły należy nosić maseczkę lub przyłbicę; nie ma obowiązku zakładania maseczek na lekcjach i poza budynkiem szkoły,
  d) uczniowie nie przynoszą zabawek i zbędnych przedmiotów do szkoły; korzystają z własnych przyborów; ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy,
  e) uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,
  f) w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach,
  g) w salach nie umieszcza się przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub poddać dezynfekcji,
  h) zawiesza się obowiązek zmiany obuwia,
  i) uczniowie klas 3-8 otrzymują kluczyki do indywidualnych szafek, a korzystając z szafek dbają o ich czystość; szafki podlegają dezynfekcji.
  7. Uczniowie z chorobami przewlekłymi, współistniejącymi, szczególnie narażeni na ciężki przebieg zakażenia (astma, cukrzyca, niedobory immunologiczne, itp.), na wniosek rodzica:
  a) mogą zrezygnować z konieczność noszenia maseczki na korytarzu szkoły, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego,
  b) w czasie przerwy mogą nie wychodzić z budynku szkoły i pozostać w klasie lub na korytarzu,
  c) w czasie lekcji mogą zajmować osobne ławki.
  8. Uczniowie, którzy będą na kwarantannie np. z powodu choroby, kontaktu kogoś z rodziny z osobą chorą, choroby w rodzinie, będą nauczani zdalnie, w sposób przyjęty przez nauczyciela.
  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
  2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
https://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2021/01/calendar-660670_1920-1024x768.jpghttps://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2021/01/calendar-660670_1920-150x150.jpgadminBez kategoriiTerminarz organizacji roku szkolnego Terminy Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r. potrwa 12 dni (1 stycznia wypada w piątek, uczniowie w szkołach - w poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku) Ferie zimowe pomorskie: 1 - 14 lutego 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6...Wtryna SP6 w Kwidzynie