Drodzy Ósmoklasiści, Drodzy Rodzice!

26 marca 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało komunikat o organizacji przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dniach 30 – 31 marca i 1 kwietnia 2020 r. Próbnych Egzaminów Ósmoklasisty. Przystąpienie do tego egzaminu nie jest dla szkół obowiązkowe.

Informuję, że nasza szkoła nie przystępuje do egzaminów próbnych, ponieważ ich organizacja wymaga czasu, nie może być z dnia na dzień zaskoczeniem dla (i tak już objętych bieżącą opieką nauczycieli przedmiotowych) zestresowanych uczniów.

Uczniów, którzy chcieliby w ramach samokształcenia samodzielnie rozwiązać testy Egzaminu Próbnego informuję, że wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

8 kwietnia br. (środa) – na stronie internetowej CKE zostaną zamieszczone zasady oceniania.

Dyrektor Szkoły
Lidia Nowacka

 

adminBez kategoriiDrodzy Ósmoklasiści, Drodzy Rodzice! 26 marca 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało komunikat o organizacji przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dniach 30 - 31 marca i 1 kwietnia 2020 r. Próbnych Egzaminów Ósmoklasisty. Przystąpienie do tego egzaminu nie jest dla szkół obowiązkowe. Informuję, że nasza szkoła nie przystępuje do egzaminów próbnych,...Wtryna SP6 w Kwidzynie