Dowiedz się więcej

 

J U B I L E U S Z   S Z K O Ł Y

 

Z okazji diamentowego jubileuszu naszej szkoły, zespół przedmiotów ścisłych przedstawia ciekawe, intrygujące, pouczające miejsca  w sieci z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki – czyli: ŚCISŁEJ SZÓSTKI.

M A T E M A T Y K A  – Ciekawostki, gry i zabawy matematyczno – logiczne

F I Z Y K A – Magia, czy fizyka?

C H E M I A – Ścisła Szóstka

B I O L O G I A – Fascynująca biologia

G E O G R A F I A – Ciekawostki geograficzne – poznaję świat

I N F O R M A T Y K A – Drukowanie 3D, wirtualne roboty i wiele innych…

Skip to content